Παράταση δελτίων για ΑμεΑ

Δόθηκε παράταση Χορήγησης Δελτίων Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

Σας γνωρίζουμε ότι, παρατείνεται η ημερομηνία λήξης για την ανανέωση και την έκδοση των νέων Δελτίων Μετακίνησης Ατόμων με Αναπηρίες, για το έτος 2016, έως την 28η Φεβρουαρίου 2017.

Υπενθυμίζουμε ότι, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς (τηλ. 2671362701) αλλά και στα ΚΕΠ, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ