Παράταση διακοπής κυκλοφορίας

Ο Αστυνομικός Διευθυντής κ. Ιωάννης Μπούμης αποφάσισε την παράταση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Επαρχιακή Οδό Νο 42 (Ληξουρίου-Μονοπωλάτων), λαμβάνοντας υπ’ όψιν έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Εργων Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας.

Με το έγγραφο αυτό αιτείται την συνέχιση της διακοπής οδικής πρόσβασης στον προαναφερόμενο δρόμο, λόγω μη αποπεράτωσης των εκτελούμενων εργασιών και αποσκοπώντας στην εξασφάλιση της ομαλής και ασφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την εξυπηρέτηση του κοινού κατά την διάρκεια των εργασιών, καθώς επίσης και σχετική αναφορά του Α.Τ. Παλικής.

H παράταση θα ισχυει για το χρονικό διάστημα από 1 έως 29 Φεβρουαρίου.