Παρέμβαση της «Ενωμένης Τετράπολης» για τα 5 εκατ. Ευρώ που φέρνει η Δούρου

H περιφερειάρχης κ. Ρένα Δούρου

Από την Παράταξη «Ενωμένη Τετράπολη» ανακοινώθηκαν τα εξής:

Με αφορμή τα 5.000.000 ευρώ που θα παραδοθούν, επί τέλους, για τις ανάγκες των σεισμοπλήκτων της Κεφαλλονιας από την Περιφερειάρχη Αττικής κυρία Δούρου, αναδείχτηκε με τον τραγικότερο τρόπο η ανυπαρξία αλλά και η γύμνια των Διοικούντων τον Δήμο Κεφαλονιάς αλλά και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στο συγκεκριμένο θέμα.

Σύμφωνα με όσα έχουν έλθει στο φώς της δημοσιότητας, υπάρχει η διακηρυγμένη πρόθεση, αλλά και το πρώτο μεγάλο βήμα εκ μέρους της ΠΙΝ, η διαχείριση της δωρεάς των 5.000.000 “για τις επισκευές από τους σεισμούς” όπως είναι η με αριθμό 42/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής να γίνει χωρίς καμία συνεννόηση μεταξύ Δήμου Περιφέρειας, ερήμην των πολιτών, χωρίς κανένα δημοκρατικό αλλά και τεχνοκρατικό προγραμματισμό, αλλά ίσως και εναντίον του γράμματος και του πνεύματος της απόφασης 42/2014.

Αν τελικά εφαρμοστεί αυτή η πρακτική, θα έχει ως αποτέλεσμα αφ ενός μεν την αμφίβολη αποδοτικότητα, σε σχέση με τις ανάγκες, των χρημάτων που θα διατεθούν, αλλά και την συγκάλυψη των τεραστίων ευθυνών των διοικούντων ήτοι Κυβέρνησης, Περιφέρειας, και Δήμου, για την μέχρι σήμερα σχεδόν μηδενική χρηματοδότηση των αναγκών που προέκυψαν από τους σεισμούς μέσα από τον καπνό των πανηγυριών από την διάθεση των 5.000. 000.

Για του λόγου το αληθές τίθενται ενδεικτικά ορισμένα ερωτήματα.

Πότε συνεργάστηκε η Περιφέρεια και ο Δήμος, τεχνικά και διοικητικά, ώστε να καταρτιστεί και να δημοσιευθεί ένας κοινός και δυναμικός πίνακας των αναγκαίων επισκευαστικών εργασιών που προέκυψαν από τους σεισμούς του 2014 ( εν όψει και της δωρεάς των 5.000.000), μεσά και από τον επιβεβλημένο κοινωνικό διάλογο, ο οποίος με την τελική έγκριση του Περιφερειακού και Δημοτικού Συμβουλίου θα αποτελούσε την δεξαμενή των προς υλοποίηση έργων και δράσεων για την αποκατάσταση των ζημιών του σεισμού, ανάλογα με διαθέσιμες πιστώσεις από ιδίους πόρους, Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, Ευρωπαϊκά Προγράμματα, Συνεργασίες ΣΔΙΤ, κτλ;

Από το Περιφερειακό Συμβούλιο στο Ληξουρι τον Απρίλιο του έτους 2015, μέχρι την εν εξελίξει μέχρι σήμερα ΟΧΕ της Παλικής τι έχει προκύψει ως πρακτικό αποτέλεσμα για την σεισμόπληκτη Παλική;

Ποιοί πόροι υπάρχουν προς διάθεση από την Κυβέρνηση, την Περιφέρεια, και τον Δήμο, πέραν των εμβαλωματικών δαπανών για ψηφοθηρικά “κουτσόεργα” που βλέπουμε κατά καιρούς;

Τι οφείλει να δώσει

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Η Περιφέρεια

Ο Δήμος

για την χρηματοδότηση των έργων αποκατάστασης των ζημιών από τους σεισμούς του 2014;

Προφανώς και στηρίζουμε την λειτουργία του Μαντζαβινάτειου Νοσοκομείου αλλά γιατί η επισκευή του δεν εντάσσεται σε άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα πχ ΕΣΠΑ η ΠΔΕ και όχι στα 5.000.000 τα οποία θα πρέπει να καλύψουν έργα που δεν μπορούν να ενταχθούν σε τέτοια προγράμματα;

Μήπως επιχειρείται η συγκάλυψη των ευθυνών του κράτους από την έλλειψη χρηματοδότησης των αναγκών του Μαντζαβινάτειου και των σχολείων, μέσω της επισκευής του, από το ποσό των 5.000.000;

Μπορεί να μας πεί ο Δήμος αλλά και η Περιφέρεια από ποιες πηγές θα χρηματοδοτηθούν έργα κοινοτικής οδοποιίας τα οποία δεν εντάσσονται ούτε στο ΠΔΕ, ούτε σε ευρωπαϊκά προγράμματα, όταν χωριά ολόκληρα στην Παλική αλλά και στην υπόλοιπη Κεφαλλονιά είναι πλήρως αποκομμένα από το επαρχιακό δίκτυο;

Από πού θα χρηματοδοτηθεί το επαρχιακό δίκτυο της Παλικής που για τέταρτο καλοκαίρι παραμένει βομβαρδισμένο τοπίο;

Μέσα από ποιες διαδικασίες προκύπτει η άποψη του Αντιπεριφερειαρχη Κεφαλλονιας για συγκεκριμένα έργα και μελέτες που αφορούν αρμοδιότητα του Δήμου Κεφαλλονιας, χωρίς να υπάρχει σχετική προς τούτο απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου;

Γιατί να χρηματοδοτηθούν από το ποσό των 5.000.000 μελέτες και έργα στην παραλιακή ζώνη του Ληξουρίου και όχι από το εύρωστο ταμείο του Λιμενικού Ταμείου Κεφαλλονιας το οποίο είναι καθ ύλη υπόχρεο προς τούτο.

Μετά τις ενδεικτικές μας ως άνω αναφορές, σχετικά με την απορρόφηση της δωρεάς της περιφέρειας Αττικής, η οποία επιχειρείται να αποτελέσει είτε κολυμβήθρα του Σιλωάμ για αμαρτωλούς, είτε οπορτουνιστική ευκαιρία για τους νεκροθάφτες της Παλικής κατά την άποψη μας πρέπει:

❶ Το πόσο των 5.000.000 ευρώ να διατεθεί κατ απόλυτη προτεραιότητα για την κάλυψη “επισκευών από τους σεισμούς” όπως προβλέπει η απόφαση 42/2014 του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, χωρίς καμία παρέκκλιση. Τέτοιες ανάγκες υπάρχουν δυστυχώς ακόμα μόνο στην Παλική.

❷ Έργα σημαντικά, όπως οι επισκευές ή ανακατασκευές του Ματζαβινάτειου και των σχολείων, θα πρέπει να καλυφθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή από Ευρωπαϊκά Προγράμματα, και μάλιστα άμεσα, και όχι από την δωρεά της Περιφέρειας Αττικής, (διευκρινίζουμε δε για την αποφυγή παρεξηγήσεων προς κάθε κατεύθυνση ότι πιστεύουμε αταλάντευτα στη συνέχιση της λειτουργίας του Μανταζαβινατειου καθώς και στην αναβάθμιση των δυνατότατων του Νοσοκομείου).

❸ Να συγκροτηθεί ταχύτατα, κοινός πίνακας Περιφέρειας -Δήμου των αναγκών σε έργα επισκευών που έχουν προκύψει από τους σεισμούς του 2014, από τα στοιχεία που έχουν στη διάθεση τους οι τεχνικές τους υπηρεσίες και από τα στοιχεία που θα ληφθούν άμεσα από τα τοπικά συμβούλια.

❹ Να δημοσιοποιηθούν τα κονδύλια τα οποία μπορούν να διατεθούν από την Περιφέρεια, τον Δήμο, και τα διάφορα Νομικά Πρόσωπα (πχ Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, ΔΕΥΑΚ ), τα οποία συναθροιζόμενα με την δωρεά της Περιφέρειας Αττικής να αποτελέσουν ένα ενιαίο κεφάλαιο για την αντιμετώπιση των επισκευών στις υποδομές της Παλικής και μόνο από τους σεισμούς του 2014.

❺ Έγκριση των έργων επισκευών από το Περιφερειακό και Δημοτικό Συμβούλιο.

❻ Συγκρότηση ομάδας μηχανικών, η οποία θα ασχοληθεί κατ αποκλειστικότητα με την εκπόνηση, το συντομότερο δυνατόν, των αναγκαίων μελετών για την απορρόφηση, κατ αρχήν του πόσου της δωρεάς, και εν συνεχεία του υπόλοιπου ποσού που θα συγκεντρωθεί όπως προαναφέραμε.

Εκτίμηση μας είναι ότι ο Δήμος Κεφαλλονιας μπορεί να διαθέσει ποσό τουλάχιστον 2.000.000 ευρώ από το Λιμενικό Ταμείο και την ΔΕΥΑΚ για έργα επισκευών στο Λιμάνι Ληξουρίου και τα δίκτυα και τις δεξαμενές ύδρευσης, καθώς και πόσο 1.000.000 ευρώ από το κονδύλιο των 2.000.000 ευρώ που διετεθει τον Φεβρουάριο του έτους 2014 με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών για τις επιτακτικές ανάγκες των σεισμών.

Δηλαδή συνολικά από την δωρεά του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής και τον Δήμο Κεφαλλονιας μπορούν να διατεθούν για επισκευαστικές εργασίες κατά την εκτίμηση μας 8.000.000 ευρω.

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων θα διαθέσει επί τέλους κάτι εξ ιδίων για τις επισκευαστικές εργασίες που προέκυψαν από τους σεισμούς η θα κρυφτεί πίσω από τα πέντε εκατομμύρια;

Και η Κυβέρνηση;

Κλείνοντας, θεωρούμε υποχρέωση μας να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως τα περιφερειακά συμβούλια Αττικής της περιόδου 2011- 2014 και 2015 -2019, καθώς και τους περιφερειάρχες κ.κ. Σγουρό και Δούρου για την πραγματικά γενναία, ηθικά και οικονομικά, δωρεά τους προς την σεισμόπληκτη Κεφαλλονιά του 2014.

(Από το Γραφείο Τύπου)

Αργοστόλι

16 Ιουλίου 2017