Παρέμβαση της τ. προέδρου του Φορέα Αίνου Γεωργίας Καμάρη

Η τ. πρόεδρος του Φορέα Αίνου κ. Γεωργία Καμάρη

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι,

Η απόφαση αποστολής αυτής της επιστολής μου οφείλεται στις πρόσφατες αποφάσεις του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο “Μελέτη της κατάστασης διατήρησης και προτάσεις προστασίας (in-situ και ex-situ) των ενδημικών, σπανίων και απειλουμένων ειδών της χλωρίδας των προστατευόμενων περιοχών Κεφαλονιάς – Ιθάκης”.

Στον διαγωνισμό αυτόν έλαβαν μέρος η ερευνητική ομάδα βοτανικών εκ μέρους του Πανεπιστημίου Πατρών (όλοι ειδικοί στα ενδημικά, σπάνια και απειλούμενα είδη χλωρίδας), καθώς και η ομάδα της Εταιρείας NCC (όλων ειδικών στην μελέτη διατροφής, δακτυλίωσης των πουλιών, αποβλήτων κ.λπ.).

Τελικώς, η μελέτη ανατέθηκε στην εν λόγω Εταιρεία NCC.

Οι δύο σχετικές ενστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών επί της ληφθείσας απόφασης απορρίφθηκαν!

Κατόπιν των ανωτέρων, και έχοντας διατελέσει η ίδια επί 13 χρόνια (2006-2019) Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, και διαθέτοντας την σχετική γνώση και εμπειρία, απέστειλα την επισυναπτόμενη επιστολή διαμαρτυρίας προς το Δ.Σ. του Φορέα για την ληφθείσα απόφασή τους.

Η απάντηση στην επιστολή μου από τον Πρόεδρο του Φορέα υπήρξε απαξιωτική και ως εκ τούτου ιδιαιτέρως προσβλητική.

Μετά τα ανωτέρω, σας συναποστέλλω αντίγραφο της αναφερθείσας επιστολής μου με την πρόθεση, εάν το θεωρήσετε χρήσιμο, να την δημοσιεύσετε προς ενημέρωση της σεβαστής κεφαλληνιακής κοινωνίας για τον σημερινό τρόπο λειτουργίας του Φορέα του Αίνου.

Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων και είμαι στην διάθεσή σας για ότι περεταίρω χρειασθεί.

Με τιμή,

Γεωργία Καμάρη

Ομότιμη Καθηγήτρια Παν/μίου Πατρών,

Τακτικό Μέλος και Μέλος του Δ.Σ. 

της Ελληνικής Γεωργικής Ακαδημίας,

και τέως Πρόεδρος του Δ.Σ. του Φορέα 

Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι,

Σας αποστέλλω σήμερα την παρούσα επιστολή και εκ μέρους του Καθηγητή κ. Δημητρίου Φοίτου, ο οποίος υπέβαλε, ως Επιστημονικός Υπεύθυνος, την πρόταση με τίτλο “Μελέτη της κατάστασης διατήρησης και προτάσεις προστασίας (in-situ και ex-situ) των ενδημικών, σπανίων και απειλουμένων ειδών της χλωρίδας των προστατευόμενων περιοχών Κεφαλονιάς – Ιθάκης”, προς τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου.

Ο λόγος της αποστολής της παρούσας επιστολής εκ μέρους μου οφείλεται στο ότι διετέλεσα επί 13 συναπτά έτη Πρόεδρος του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου. Επί πλέον υπηρέτησα για 15 χρόνια ως Καθηγήτρια – Διευθύντρια του Εργαστηρίου Βοτανικής και για περισσότερο από 40 χρόνια μέλος της ερευνητικής ομάδας του Πανεπιστημίου Πατρών. Επομένως, γνωρίζω πολύ καλά τι σημαίνει σεβασμός στους ισχύοντες κανόνες χρηστής και υπεύθυνης διοίκησης και τι όχι.

Η πρόθεσή μας είναι κυρίως να πληροφορήσουμε τους αγαπητούς μας Κεφαλλήνες, για τον τρόπο λήψης της απόφασης του Δ.Σ. του Φορέα σχετικώς με την επιλογή, για τον προκηρυχθέντα διαγωνισμό και για τις αποφάσεις, τις οποίες έλαβε μετά τις δύο ενστάσεις, τις οποίες υπέβαλε ο Επιστημονικός Υπεύθυνος Καθηγητής κ. Δ. Φοίτος δια του Πανεπιστημίου Πατρών. Και επίσης πότε και με ποίον τρόπο προέβη το Δ.Σ. του Φορέα στην τροποποίηση της 1ης Απόφασης (3.10.2020), η οποία έγινε με ομόφωνη (?) απαρτία… ενώ οι παρόντες (δεν γνωρίζουμε πόσοι) πληροφορήθηκαν την Δευτέρα (2 ημέρες αργότερα) την απόφαση, την οποία υποτίθεται έλαβαν το προηγούμενο Σάββατο κατά την 2η έκτατη Συνεδρίαση του Δ.Σ.! Οπως με διαβεβαίωσε προσωπικώς ο κ. Σ. Ματιάτος, τακτικό μέλος του Δ.Σ., ενώ αναφέρεται ως παρών στα Πρακτικά του Δ.Σ. του Σαββάτου (3.10.2020), δεν έλαβε ποτέ την αντίστοιχη πρόσκληση για το έκτακτο Δ.Σ., ούτε βεβαίως συμμετείχε σε αυτό. Ο κ. Ξανθάκης ανέλαβε να τον πληροφορήσει την Δευτέρα (5.10.2020) το πρωί, περί της ειλημμένης απόφασης του Δ.Σ.!!

Η 3μελής Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών (αποτελούμενη από μη ειδικούς!), την πρώτη φορά του ελέγχου των παραστατικών βαθμολόγησε την “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” της ομάδας του Πανεπιστημίου Πατρών, με Επιστημονικόν Υπεύθυνο τον Ομότιμο Καθηγητή Βοτανικής κ. Δ. Φοίτο, μελετητή της Ελληνικής Χλωρίδας και ειδικότερα της Κεφαλονιάς και των Ιονίων Νήσων για περισσότερο από 50 χρόνια και πρώτο συγγραφέα και των δύο “Βιβλίων των ενδημικών, σπανίων και απειλουμένων φυτών της Ελλάδας”, καθώς και της Εταιρείας NCC του κ. Α. Δημαλέξη, Διδάκτορα, ειδικού στην μελέτη διατροφής, δακτυλίωσης κ.λπ. των πουλιών, με τον ίδιο βαθμόν ικανότητας!

Δηλαδή, οι κριτές της 3μελούς Επιτροπής και τα μέλη του Δ.Σ. βαθμολόγησαν ισάξια και τις δύο ομάδες στην “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ”, έτσι ώστε τον διαγωνισμό να κερδίσει ο προτείνων την χαμηλότερη τιμή προσφοράς και όχι ο καταλληλότερος και ο ειδικότερος, όπως ήταν και η εντολή του Υπουργείου!

Δεν χρειάζεται να είναι κανείς ειδικός για να καταλάβει ότι η 3μελής Επιτροπή και ο κ. Πρόεδρος του Φορέα ήθελαν να κερδίσει τον διαγωνισμό η ομάδα της Εταιρείας NCC, ως μειοδότης παρότι στην ομάδα τους δε είχαν ειδικούς, ούτε ερευνητικά έργα, ούτε δημοσιεύσεις κ.λπ. παραστατικά, σχετικά με το αντικείμενο της προκήρυξης!

Φυσικά, το Πανεπιστήμιο Πατρών και ο κ. Δ. Φοίτος υπέβαλαν ένσταση (2.10.2020) ζητώντας την επαναξιολόγηση της “ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ”, καθόσον δεν είναι δυνατόν ο Καθηγητής κ. Φοίτος και οι συνεργάτες του, όλοι ειδικοί για την “Μελέτη της κατάστασης διατήρησης και προτάσεις προστασίας (in-situ και ex-situ) των ενδημικών, σπανίων και απειλουμένων ειδών της χλωρίδας των προστατευόμενων περιοχών Κεφαλονιάς-Ιθάκης”, σύμφωνα με τον τίτλο της προκήρυξης, να παίρνουν τον ίδιο βαθμό με την ομάδα του Δρ. Α. Δημαλέξη, όλων ειδικών στα πουλιά, στα στερεά απόβλητα κ.λπ.

Ο Φορέας, παρέλαβε την Παρασκευή (2.10.2020) την 1η ΕΝΣΤΑΣΗ της ομάδας μας και στις 3 Οκτ. ημέρα Σάββατο έγινε έκτακτο Δ.Σ. με όλα τα μέλη του παρόντα (?), για να αλλάξουν την πρώτη ληφθείσα Απόφαση και να κάνουν επανεξέταση των παραστατικών (με την αναφερθείσα ομόφωνη απαρτία)!

Και τότε θυμήθηκαν ότι το USB θα έπρεπε να είναι CD ή DVD, οπότε αποφάσισαν ομόφωνα (?) να απορρίψουν την ομάδα των ειδικών, καθόσον έστειλαν για την ηλεκτρονική τους προσφορά USB αντί CD ή DVD!!

Ας σημειωθεί ότι τα πρωτότυπα έγγραφα της ομάδας μας ήσαν όλα τυπικώς και νομικώς εντάξει!

Πρέπει να ομολογήσω ότι ανέμενα, μέχρι και σήμερα, ο Συντονιστής του Φορέα, Δρ. Μ. Ξανθάκης και μέλος της 3μελούς Επιτροπής Κρίσης των υποβληθεισών προτάσεων για τον διαγωνισμό του Φορέα, θα εύρισκε το σθένος να σας ενημερώσει για το εξής:

Πριν αποστείλουμε όλα τα έγγραφα της ερευνητικής ομάδας του Πανεπιστημίου Πατρών, ερώτησα προσωπικώς τον κ. Ξανθάκη εάν μπορούσαμε να στείλουμε USB ή έπρεπε να στείλουμε οπωσδήποτε CD ή DVD. Ο κ. Ξανθάκης μου απάντησε ότι και οι δύο τρόποι θα ήσαν εξίσου αποδεκτοί! Να σημειωθεί ότι για την ερευνητική μας ομάδα ήταν το ίδιο εύκολο να γράψουμε την αίτησή μας σε οποιονδήποτε σύμπακτο δίσκο.

Ο κ. Ξανθάκης, δυστυχώς δεν είχε και δεν έχει το σθένος, έστω και την τελευταία στιγμή, να αναλάβει την ηθική ευθύνη και να ομολογήσει την αλήθεια, την οποίαν όμως είχε ανακοινώσει, όπως γνωρίζω, στον Πρόεδρο του Δ.Σ.!

Στις 8.10.2020 υποβάλαμε και δεύτερη ΕΝΣΤΑΣΗ, στην οποία εξηγήσαμε με πειστικότητα ότι δεν μπορεί το USB αντί του CD ή DVD, να είναι ικανός λόγος απόρριψης της πρότασής μας.

Η απάντηση της Επιτροπής αξιολόγησης της ΕΝΣΤΑΣΗΣ, και η οποία έγινε αποδεκτή από το Δ.Σ., έγραφε ότι “η υπό κρίση ένσταση κρίνεται τυπικά ως αβάσιμη”, διότι “η ένσταση υπογράφεται από τον κύριο Παναγιώτη Δημόπουλο, Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών, ως νόμιμος εκπρόσωπος του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών, χωρίς να προσκομίζεται κάποιο νομιμοποιητικό έγγραφο που να αποδεικνύει ότι πράγματι ο κ. Δημόπουλος είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών”!!

Η απάντηση αυτή του Φορέα, είναι όχι μόνον αήθης προς το Πανεπιστήμιο Πατρών, αλλά επίσης αδικαιολόγητη και γι ́αυτό αμήχανη! Αμφισβήτησε την υπογραφή του αρμοδίου Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθ. κ. Π. Δημόπουλου, καθώς και των αρμοδίων συνεργατών του στην Επιτροπή Ερευνών!

Φυσικά το αρμόδιο τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών απάντησε με σχετικά έγγραφα και ζητά ότι “θα θέλαμε να μας ενημερώσετε βάσει ποιου Νομοθετικού Πλαισίου δημιουργούνται αμφιβολίες νομιμότητας και εγκυρότητας της Ενστασης ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών και καθίσταται η Ενσταση απορριπτέα ως τυπικά και ουσιαστικά αβάσιμη”.

Ανταπάντηση δεν έχει λάβει ακόμη το Πανεπιστήμιο!

Το μόνο που μπορώ να προσθέσω είναι ότι λυπάμαι πολύ για αυτές τις αποφάσεις του Δ.Σ., που ακυρώνουν όλη την προσπάθεια που έγινε για 13 χρόνια, ώστε ο Φορέας να αποκτήσει το κύρος που έχει σήμερα και να αγαπηθεί από τους Κεφαλλήνες. Αλλά κυρίως λυπάμαι για τους νέους ανθρώπους, που δεν έχουν το ηθικό σθένος να αντιστέκονται στις πιέσεις των ανωτέρων τους για ό,τι θεωρούν αντιυπηρεσιακό…

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΜΑΡΗ

Ομότιμη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πατρών

και τέως Πρόεδρος του Δ.Σ. του Φορέα 

Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου