Παρέμβαση του Hλία Παρίση (ΦΙΚΟ) για την επισκευή της Ιακωβάτειου Βιβλιοθήκης Ληξουρίου

Παρέμβαση για την επισκευή της Ιακωβάτειου Βιβλιοθήκης Ληξουρίου έκανε στο Δημοτικό Συμβούλιο ο επικεφαλής των ΦΙΚO κ. Ηλίας Παρίσης.

Στην αίτηση που κατέθεσε αναφέρονται τα εξής:

ΑΙΤΗΣΗ
ΤOΥ ΗΛΙΑ ΠΑΡΙΣΗ, ΔΗΜOΤΙΚOΥ ΣΥΜΒOΥ-ΛOΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜOΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΦΙ.Κ.O.
ΠΡOΣ
Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
Κύριο Γεράσιμο Παπαναστασάτο
ΚOΙΝ.¨: Δήμαρχο
Κύριο Αλέξανδρο Παρίση
Επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων
Κυρίους, Κυρίους
Θεόφιλο Μιχαλάτο, Βασίλειο Ρουχωτά, Γεράσιμο Δημητράτο, Νικόλαο Γκισγκίνη
ΘΕΜΑ: ΙΑΚΩΒΑΤΕΙOΣ ΒΙΒΛΙOΘΗΚΗ /μερικη χρηματοδότηση εργασιών επισκευής
Κύριε Πρόεδρε,
Σε προηγούμενες συνεδριάσεις του ΔΣ, είχε αποφασισθεί, κατόπιν προτάσεως του κ. Ρουχωτά η μεταφορά των βιβλίων και εκθεμάτων της Ιακωβατείου Βιβλιοθήκης στο Μουσείο Ληξουρίου.
Επιπλέον είχαμε εγκρίνει την διάθεση ποσού, που πρότεινε η Δημοτική Αρχή, για τις αναγκαίες παρεμβάσεις στο Μουσείο, ώστε να είναι ικανό να φιλιξενήσει τα βιβλία και τα εκθέματα της Βιβλιοθήκης.
Σήμερα θέλω να θέσω για συζήτηση εκτός Ημερησίας Διατάξεως, πρόταση για μερική χρηματοδότηση των εργασιών επισκευής-αποκατάστασης και ζητών την έγκρισή της από το ΔΣ.
Πριν να καταθέσω την εισήγησή μου, θα ήθελα, κλέβοντας κάποια αποσπάσματα από την επιστολή του Προέδρου του Εφορευτικού συμβουλίου της Βιβλιοθήκης, προς τους υποψήφιους τότε Βουλευτές του Νομού, να μεταφέρω σε τούτη την αίθουσα, ώστε να καταγραφεί πρώτα απ’όλα, γιατί αποτελεί για το Ληξούρι έναν πραγματικό φάρο πολιτισμού, αλλά και να αναφερθούν οι ενέργειες που μέχρι στιγμής έγιναν.
Ε Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ληξουρίου, η γνωστή σε όλους μας Ιακωβάτειος Βιβλιοθήκη, μια από τις πλουσιότερες βιβλιοθήκες των Επτανήσων, με τη μέχρι πρόσφατα λειτουργία της,
• παρείχε σίγουρη και φιλόξενη αίθουσα μελέτης για τους μαθητές των Σχολείων της περιοχής και τους σπουδαστές του ΤΕΙ για τις δικές τους εργασίες,
• έφερνε με το βιβλιοαυτοκίνητο το βιβλίο στους μαθητές και τους δασκάλους των πιο απομακρυσμένων Σχολείων της Κεφαλονιάς,
• άνοιγε τις πόρτες της στα παιδιά της μικρής ηλικίας και μέσα από συγκεκριμένα προγράμματα τα οδηγούσε στο χώρο της γνώσης και της δημιουργίας, αλλά και
• Κάλυπτε επαρκέστατα τις βιβλιογραφικές ανάγκες πολλών ερευνητών -ντόπιων αλλά και από διάφορες περιοχές της Ελλάδας,
• Διέθετε το αρχείο των Τυπάλδων Ιακωβάτων και γενικότερα το Τμήμα χειρογράφων σε δεκάδες ερευνητές για τη συγγραφή διατριβών και άλλων μελετών, και τέλος
• Ανοιγε τον Κήπο της στην κεφαλλονίτικη κοινωνία, για να συμμετάσχει σε σοβαρές εκδηλώσεις επιστημονικού και καλλιτεχνικού περιεχομένου.

2 Όλα τα παραπάνω έχουν τώρα ανασταλεί. Oι πρόσφατοι σεισμοί της 26ης Ιανουαρίου και της 3ης Φεβρουαρίου 2014 προκάλεσαν σοβαρότατες ζημιές στο κτήριο της Βιβλιοθήκης – ένα αξιόλογο νεοκλασικό κτήριο, το οποίο δεν «άγγιξαν» οι σεισμοί του 1953 και γι’ αυτό αποτελούσε μέχρι πρόσφατα μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο του αρχιτεκτονικό στολίδι για το Ληξούρι.
Το κτήριο μετά τους σεισμούς χαρακτηρίστηκε από τους αρμόδιους μη κατοικήσιμο αλλά επισκευάσιμο. Αμέσως, βέβαια, με συντονισμένες προσπάθειες της Διευθύντριας και του τότε Εφορευτικού Συμβουλίου απομακρύνθηκε από το ερειπωμένο κτήριο ό,τι το πολυτιμότερο διέθετε και ήδη φυλάσσεται σε ασφαλές μέρος, ενώ σε σύντομο σχετικά διάστημα, με τη συνδρομή και του Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠO. ΠΑΙ.Θ.), του οποίου άλλωστε είναι ιδιοκτησία το κτήριο, τοποθετήθηκε σε ασφαλές μέρος του προαυλίου προκατασκευασμένος οικίσκος, όπου στεγάστηκε και λειτουργεί το Δανειστικό Τμήμα για τους μαθητές των Σχολείων της περιοχής.

3 Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί και δεν πρέπει να συνεχιστεί για πολύ ακόμη. Η Βιβλιοθήκη πρέπει να ξανανοίξει τις πόρτες της. Για να γίνει, όμως, αυτό επιβάλλεται το Υ.ΠO.ΠΑΙ.Θ. να δείξει ουσιαστικότερο ενδιαφέρον, προκειμένου να προχωρήσουν γρήγορα οι μελέτες επισκευής και να χρηματοδοτηθεί η εφαρμογή τους και σε αυτό η Δημοτική Αρχή, υποχρεούται να δείξει πολύ περισσότερο ενδιαφέρον.

Επανερχόμενος λοιπόν στο θέμα της εισηγήσεώς μου, θα ήθελα να ενημερώσω τους συναδέλφους ότι μία από τις λίγες υποσχέσεις που εν μέσω σεισμών ακούστηκαν από τους επισκέπτες Υπουργούς και λοιπά κυβερνητικά στελέχη, ήταν και η τροποποίηση του Ν. 4178/2013 και η διάθεση των εσόδων από το ενιαίο ειδικό πρόστιμο που εισπράττεται για αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης επί ακινήτων, ειδικά για την Κεφαλλονιά και Ιθάκη στους στόχους που αναφέρει ο ίδιος ο Νόμος στο άρθρο 40 Κεφάλαιο Β’. Η εν λόγω τροποποίηση έγινε.

Με βάση την τροποποίηση του Ν.4178/2013 που έγινε με την παράγραφο 9 του άρθρου 11 του Ν. 4258/2014, τα έσοδα από το ενιαίο ειδικό πρόστιμο που εισπράττεται για αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης επί ακινήτων, κατατίθενται σε ειδικό κωδικό υπό τον τίτλο «περιβαλλοντολογικό ισοζύγιο», για την αντιστάθμιση των δυσμενών συνεπειών κατά τα οριζόμενα στο κεφάλαιο Β’του ιδίου Νόμου.

Ως δράσεις «περιβαλλοντολογικού ισοζυγίου» καθορίζονται κατά προτεραιότητα οι εξής:
Παράγ.5: Αποκατάσταση δημοσίων διατηρητέων κτισμάτων κατά το ΠΔ 13/22.4.1928 (Α’153)
Παράγ.6: Διαμόρφωση /ανακαίνιση κτιρίων για επανάχρηση, που ανήκουν στην ιδιοκτησία φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, για την κάλυψη αναγκών εγκατάστασης κοινωνικών, πολιτιστικών ή εν γένει αναπτυξιακών δραστηριοτήτων.
Κατόπιν αυτών εισηγούμαι, όπως σε εκτέλεση των διατάξεων των Νόμων 4178/2013, άρθρο 40 παράγ. 5 και 6 και 4258/2014, άρθρο 11 παράγ. 9, το δημοτικό συμβούλιο εγκρίνει την διάθεση των εσόδων από το ενιαίο ειδικό πρόστιμο που εισπράττεται για αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης επί ακινήτων, για τις εργασίες επισκευής – ανακατασκευής της Ιακωβατείου Βιβλιοθήκης.

Με εκτίμηση
προς όλους

Ηλίας Παρίσης
Επικεφαλής των ΦΙ.Κ.O.
και Δημοτικός
Σύμβουλος