Παράταση στις εισφορές υπέρ ΕΛΓΑ

Ο Ε.Α.Σ. Κεφαλληνίας και Ιθάκης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) δόθηκε παράταση του χρόνου της εμπρόθεσμης καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς έτους 2018, έως τις 31 Ιουλίου 2019.

Με δεδομένο ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΛΓΑ δεν θα δοθεί άλλη παράταση, όσοι ΘιακοΚεφαλονίτες Παραγωγοί υπέστησαν ζημιές το 2018 θα πρέπει εντός της προθεσμίας αυτής να έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις έτους 2018, σε αντίθετη περίπτωση δεν θα μπορέσουν να αποζημιωθούν.

Σημειώνεται ότι, οι περιπτώσεις βεβαιωμένων οφειλών προηγουμένων ασφαλιστικών εισφορών ΕΛ.Γ.Α. παλαιοτέρων ετών που εμποδίζουν την είσπραξη αποζημιώσεων μεταγενέστερων ετών μπορούν να θεωρηθούν εξοφληθείσες εφόσον έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση που τηρείται. Τυχόν ασφαλισμένοι με σχετικό πρόβλημα θα πρέπει να απευθύνονται με σχετική αίτηση στον ΕΛ.Γ.Α.

Διευκρινήσεις παρέχονται στο πιστοποιημένο Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών και στο Τμήμα Επιδοτήσεων που λειτουργούν καθημερινά, από τις 8 πρωί έως τις 4 το απόγευμα, στο κτιριακό συγκρότημα της ΕΝΩΣΗΣ στη παραλιακή λεωφόρο Αντώνη Τρίτση 1 στο Αργοστόλι.

Από Ε.Α.Σ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ