Παρεμβάσεις του Συλλόγου «Η Κράνη»

O πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ι. Νιφοράτος

Από τον Εμπορικό Σύλλογο «Η Κράνη» ανακοινώθηκαν τα εξής:

Τα πάγια αιτήματα του Συλλόγου μας για την επίλυση των προβλημάτων όπως προωθήθηκαν στο τελευταίο Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Πελοποννήσου και Ν.Δ. Ελλάδος από τον Α’ αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας και πρόεδρο του Συλλόγου μας Νιφοράτο Ιάκωβο που αφορούσαν τα πυροδάνεια και σεισμοδάνεια που είχαν δοθεί κατά την περίοδο της μεγάλης πυρκαγιάς στο Δήμο Ελειού-Πρόννων καθώς και για τους σεισμούς του 2014 και λόγω της οικονομικής κρίσης πολλά από αυτά δεν εξυπηρετούνται με αποτέλεσμα τα χρέη των δανειοληπτών.

Επίσης τέθηκε σε συζήτηση το πρόβλημα για την προστασία της αγοράς Κεφαλονιάς και Ιθάκης από την ίδρυση πολυκαταστημάτων τα οποία θα επιφέρουν τον πλήρη μαρασμό και εξαφάνιση των μικρών επιχειρήσεων.

Για τα ανωτέρω προβλήματα αποφασίσαμε ομόφωνα να σταλούν στα αρμόδια Υπουργεία και στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων τα κατωτέρω ψηφίσματα προκειμένου να προκύψουν σύντομα οριστικές λύσεις.