Παρουσίαση του βιβλίου του Ηλία Μπεριάτου «Το Οικιστικό Aids και η κουλτούρα του σχεδιασμού»

Εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου του Ηλία Μπεριάτου «Το Oικοστικό Aids και η κουλτούρα του σχεδιασμού κείμενα για την Χωροταξία, την Πολεοδομία, το Περιβάλλον,  την Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση» θα πραγματοποιηθεί σήμερα και ώρα 8 μ.μ. στο Δημοτικό Θέατρο Κέφαλος (ισόγειο).

Το  βιβλίο αυτό είναι μια  συλλογή κειμένων ‘γνώμης’ που  γράφτηκαν   στη διάρκεια της προηγούμενης εικοσαετίας. Τα κείμενα αυτά, τα οποία, στην πλειοψηφία τους, είναι άρθρα που δημοσιεύθηκαν στον αθηναϊκό τύπο (κάποια βασίζονται και σε ομιλίες), παρουσιάζονται εδώ, κατά κανόνα στην αρχική τους μορφή, χωρίς καμία ουσιαστική αλλαγή ή επικαιροποίηση.  Έτσι ο αναγνώστης  θα μπορέσει να κρίνει το βαθμό της διαχρονικής τους ‘αντοχής’, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις συνθήκες και αντιλήψεις που επικρατούσαν όταν δημοσιοποιήθηκαν και συγκρίνοντας τες με αυτές που επικρατούν σήμερα. Oπωσδήποτε έγιναν κάποιες μικρές πλην αναγκαίες επεμβάσεις και διορθώσεις για συντακτικά ή ορθογραφικά λάθη.

Τα κείμενα έχουν ομαδοποιηθεί σε τρείς ενότητες μέσα στις οποίες παρουσιάζονται κατά την χρονολογική σειρά που δημοσιεύθηκαν : Στην  μια περιλαμβάνονται  αυτά που έχουν σχέση με  την πολεοδομία και οικιστική ανάπτυξη. Στην  άλλη,  εκείνα που αναφέρονται σε θέματα χωροταξικής πολιτικής, αυτοδιοίκησης και  χωρικής διακυβέρνησης γενικότερα. Στην τρίτη, όσα  αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Oι απόψεις και ιδέες που εκφράζονται στα κείμενα,  μπορεί να αποβούν   χρήσιμες,  τόσο σε εκείνους που ασχολούνται με την χωροταξία, τη πολεοδομία και το περιβάλλον όσο και σε κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο που  ενδιαφέρεται και επιθυμεί να προβληματιστεί γύρω από τα ζητήματα  της  οργάνωσης  του χωρικού πλαισίου μέσα στο οποίο ζει και κινείται,  δηλαδή του κελύφους της ζωής του. Γιατί ο σχεδιασμός του χώρου για  την ανάπτυξη  και τη διαχείριση του περιβάλλοντος δεν είναι μόνο υπόθεση  κάποιων ειδικών επιστημόνων και τεχνοκρατών. Είναι  μια  σημαντική κοινωνική και πολιτική διαδικασία που απαιτεί πρωτίστως ενημερωμένους και ενεργούς πολίτες.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Παύλος-Μαρίνος Δελλαδέτσιμας  καθηγητής στο τμήμα γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου η Ρεγγίνα  Ραζή αρχιτέκτων, πρώην υπεύθυνη γραφείου νεωτέρων μνημείων Κεφαλονιάς και ο Ηλίας Τουμασάτος, εκπαιδευτικός, Διδάκτωρ Ιστορίας Ιονίου Πανεπιστημίου.

Στο τέλος θα  υπάρξει δυνατότητα ερωτήσεων και συζήτησης του συγγραφέα με το κοινό. Την εκδήλωση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Φώτης Χαλιώτης
Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υλικοτεχνική  υποστήριξη της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κεφαλονιάς (ΚΕΔΗΚΕ).

23389_mperiatos