Παρουσίαση του πλαίσιου ανάπτυξης

Την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε στη αίθουσα του ΚΑΠΗ Ιθάκης ενημερωτική εκδήλωση με θέμα την παρουσίαση των προτάσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωρικής Ανάπτυξης της ΠΙΝ.

Στην εκδήλωση παρευρίσκονταν μεταξύ άλλων ο αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος Διονύσιος Τσούκας, ο επαρχος Ιθάκης Σπύρος Τσιντήλας και ο δήμαρχος Ιθάκης Διονύσιος Στανίτσας.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε το γενικότερο νομοθετικό πλαίσιο που αφορά το χωροταξικό σχεδιασμό και το πλαίσιο των προτάσεων της ΠΙΝ προς το ΥΠΕΚΑ που αφορά την αναθεώρηση του υφιστάμενου περιφερειακού πλαισίου. Αναπτύχθηκαν οι στρατηγικές επιλογές της Περιφέρειας για τη σύζευξη του αναπτυξιακού προτύπου και του προτύπου χωρικής ανάπτυξης της ΠΙΝ με το επιχειρησιακό σχέδιο 2014-2017, μέσω της προώθησης της ιδιαιτερότητας του νησιωτικού χώρου στο χωρικό σχεδιασμό, της αντιμετώπισης του περιβάλλοντος ως βασική συνιστώσα στις ειδικές κατηγορίες του χώρου, της εξισορρόπησης των συγκρουσιακών σχέσεων μεταξύ των χρήσεων γης, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, του τοπίου και της πολιτιστικής κληρονομιάς και την ενίσχυση της πολιτικής εξωστρέφειας της ΠΙΝ. Επιπλέον αναπτύχθηκε αναλυτικά η δέσμη των προτάσεων που αφορούν τη χωρική εφαρμογή των στρατηγικών στο νησί της Ιθάκης.

Μετά την παρουσίαση πραγματοποιήθηκε γόνιμος διάλογος μεταξύ των παρευρισκομένων με κοινή διαπίστωση όλων την αναγκαιότητα ολοκλήρωσης του χωροταξικού σχεδιασμού σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης. Επιπλέον σημειώθηκε ότι η επιλογή του τρόπου ανάπτυξης κάθε περιοχής θα πρέπει να πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα των τοπικών κοινωνιών, γεγονός που μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της συμμετοχής όλων και της εξασφάλισης των απαραίτητων σχεδιαστικών προϋποθέσεων από όλους τους αρμόδιους φορείς.

Επιπλέον πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για τον προγραμματισμό της εκτέλεσης των έργων αναβάθμισης του λιμανιού του Πίσω Αετού που θα πραγματοποιηθούν στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα.

Τέλος συζητήθηκε αναλυτικά το θέμα της κατασκευής της μονάδας βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων και διερευνήθηκαν τρόποι για την επίλυση των προβλημάτων που έχουν καταστήσει τη χωροθέτηση και τελικά την κατασκευή της μονάδας ένα χρόνιο πρόβλημα.

Ο επαρχος Ιθάκης

Σπύρος Τσιντήλας