Πεπραγμένα Διασυνδεόμενων Νοσοκομείων

Η Διοίκηση των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Κεφαλληνίας δίνει στη δημοσιότητα μέρος των πεπραγμένων των δύο Νοσοκομείων για το έτος 2016 που ενδιαφέρουν την κοινή γνώμη

 1. Το ΓΝ Κεφαλληνίας ανήκει στη κατηγορία μικρού Νοσοκομείου με 120 κλίνες.
 2. Αριθμός εισαγωγών: 3.764
 3. Αριθμός εξετασθέντων στο ΤΕΠ: 13.339
 4. Αριθμός εξετασθέντων στα ΤΕΙ: 36.963
 5. Αριθμός χειρουργικών επε βάσεων:

Ειδικότητα

Χειρουργική: Προγραμματισμένα 261. Εκτατα 36

Ορθοπεδική: Προγραμματισμένα 243. Εκτατα 16

Μαιευτική: Προγραμματισμένα 166. Εκτατα 45

Ουρολογική: Προγραμματισμένα 91. Εκτατα 9

Οφθαλμολογική: Προγραμματισμένα 28. Εκτατα 1.

 1. Αριθμός απεικονιστικών εξετάσεων 21.959

Απεικονιστική εξέταση

Μαστογραφία: Αριθμός 440

Ακτινογραφία: Αριθμός 14.114

Οστική Πυκνότητα: Αριθμός 374

Υπέρηχος: Αριθμός 3.120

Αξονικές: Αριθμός 3.006

Τρίπλεξ αγγείων: Αριθμός 170

Υπέρηχος Καρδίας: Αριθμός 645

Τεστ Κοπώσεως: Αριθμός 90

 1. Αριθμός λοιπών εργαστηριακών εξετάσεων: 367.745

Εργαστηριακές Εξετάσεις

Αιματολογικές: Αριθμός 50.981

Αιμοδοσίας: Αριθμός 31.274

Ανοσολογικές: Αριθμός18.171

Βιοχημικές: Αριθμός 244.649

Μικροβιολογικές: Αριθμός 22.670

Eγκεκριμένος προύπολογισμός έτους 2017: 5.354.808,39 € εκ των οποίων 1.003.011,77 € αφορούν σε απόδοση κρατήσεων (εκτός ορίων προϋπολογισμού) και 912.443,19 € αφορούν σε πληρωμή εφημεριών-υπερωριών (εκτός ορίων προϋπολογισμού) άρα το τελικό ποσό για λειτουργικές ανάγκες είναι 3.439.353,43 €.

Β. Το ΓΝ-ΚΥ Ληξουρίου ανήκει στην κατηγορία Νοσοκομείου/ ΚΥ με 20 κλίνες.

 1. Αριθμός εισαγωγών: 556
 2. Αριθμός εξετασθέντων στο ΤΕΠ: 3.933 3.Αριθ ός εξετασθέντων στα ΤΕΙ:15.133
 3. Αριθμός απεικονιστικών εξετάσεων 3.970

Ακτινογραφία: Αριθμός 3126

Οστική Πυκνότητα: Αριθμός 182

Υπέρηχος: Αριθμός 662

 1. Αριθμός λοιπών εργαστηριακών εξετάσεων 27.251

Ανοσολογικές: Αριθμός 2125

Βιοχημικές: Αριθμός 20799

Μικροβιολογικές: Αριθμός 4327

Eγκεκριμένος προϋπολογισμός έτους 2017: 1.679.121,29 € εκ των οποίων 620.000,00 € αφορούν σε απόδοση κρατήσεων (εκτός ορίων προϋπολογισμού) και 195.300,00 € αφορούν σε πληρωμή εφημεριών -υπερωριών (εκτός ορίων προϋπολογισμού) άρα το τελικό ποσό για λειτουργικές ανάγκες είναι 863.821,29 €.

Η Διοίκηση και το προσωπικό των Νοσοκομείων καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια βέλτιστης αξιοποίησης των παρεχομένων πόρων από την πολιτεία παρά του δύσκολους καιρούς, προς όφελος των χρηστών των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας στα πλαίσια διαφάνειας,νομιμότητας της διοικητικής δράσης και προάσπισης των δικαιωμάτων των ασθενών ως πολιτών.

Ο κοινός Διοικητής των διασυνδεόμενων

Γ.Ν.Κεφαλληνίας- Γ.Ν.ΚΥ Ληξουρίου

ΝΙΚΟΣ ΒΙΒΛΑΚΗΣ