Περίληψη διακήρυξης Δημοσίου Διαγωνισμού για εκμίσθωση σχολικού κυλικείου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ   ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  Β’ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ταχ. δ/νση: Λεωφ.Βεργωτή  160-28100-Αργοστόλι

Τηλ : 2671027151

Ηλεκτ Ταχ/μείο: sxoliki2kefallonia@hotmail.gr

Πληροφορίες: κ. Bουτσινάς   Φραγκίσκος

Αρ.Πρωτ:112                                                                            ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 29/08/2022

 

ΠΕΡΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(για εκμίσθωση σχολικού κυλικείου)

Η   Σχολική Επιτροπή  Β’βάθμιας   εκπαίδευσης του   Δήμου  Αργοστολίου   προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμόμε σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου  Σχολ  κοιν   1ΟΥ  ΓΕΛ  Αργοστολίου.

Ο  διαγωνισμός   θα  γίνει   στο   γραφείο  συνεδριάσεων ΔΣ   Σχολικής Επιτροπής Β’βαθμιας εκπαίδευσης

Δήμου Αργοστολίου (Δημ Θέατρο Αργοστολίου ‘’ ο Κέφαλος’’)στις 09/09/2022 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13.00 μμ.

Ο  Πλήρης φάκελος υποψηφίου με τα δικαιολογητικά (όπως αναλυτικά καθορίζονται  στην ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διαγωνισμού (αρ πρωτ. 112/29-08-2022) με  ΑΔΑ:ΨΛ2446ΜΑΛΛ-Ο3Χ  θα κατατίθεται  από Πέμπτη  01/09/2022 έως  και την Παρασκευή  09/09/2022     στο   Γραφείο Σχολικής  επιτροπής Β’Βάθμιας   εκπαίδευσης  Δήμου Αργοστολίου  –Λεωφ Βεργωτή 160-Ισόγειο   -υπεύθυνος  κος Βουτσινάς  Φραγκίσκος τηλ επικ:2671027151 καθώς και  στην   Επιτροπή  διενέργειας   διαγωνισμού  – (Δημ Θέατρο Αργοστολίου ‘’ο Κέφαλος’’ , την ημέρα  διεξαγωγής του διαγωνισμού   Παρασκευή 09/09/2022       &   από ώρα   12.30 μμ έως καταληκτική ώρα 13.00μ.μ.

 

Οι φάκελοι υποψηφιότητας κατατίθενται πλήρης και σφραγισμένοι-κλειστοί

από τον υποψήφιο –ενδιαφερόμενο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο για το

σκοπό αυτό πρόσωπο.

Για περισσότερες πληροφορίες    και παραλαβή της  προκήρυξηςοι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται :

  1. Στο Γραφείο του  1ΟΥΓΕΛ   Αργοστολίου τηλ. 26710-22518   , κατά τις  εργάσιμες  ημέρες και ώρες σχολείου   ,υπεύθυνος   κ.   Κωνσταντίνος  Γεωργούλης, Δντης σχολείου.
  2.  Στο  Γραφείο  Σχολικής  Επιτροπής  Β’ Βάθμιας  εκπαίδευσης(Λεωφ Βεργωτή 160  28100-Αργοστόλι)   , υπεύθυνος  κος Βουτσινάς Φραγκίσκος  τηλ 2671027151,  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .
  3.  Στο Διαδίκτυο και στην δνση: https://diavgeia.gov.gr/   με αριθμό   ΑΔΑ :  ΨΛ2446ΜΑΛΛ-Ο3Χ 

 

 

Ο Πρόεδρος

     

ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ