ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ   ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  Α’ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ταχ. δ/νση: Λεωφ.Βεργωτή  160-28100-Αργοστόλι

Τηλ : 2671027151

Ηλεκτ Ταχ/μείο: sxoliki2kefallonia@hotmail.gr

Πληροφορίες: κ. Bουτσινάς   Φραγκίσκος

Αρ.Πρωτ:128                                                                            ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 09/09/2022

 

ΠΕΡΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(για εκμίσθωση σχολικού κυλικείου)

Η   Σχολική Επιτροπή  Α’βάθμιας   εκπαίδευσης του   Δήμου               Αργοστολίου   προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμόμε σφραγισμένες προσφορέςγια την εκμίσθωση του κυλικείου  Σχολ  κοιν   2ΟΥ  Δημ Σχολείου Αργοστολίου.

Ο  διαγωνισμός  θα   γίνει   στο  γραφείο   συνεδριάσεων ΔΣ   Σχολικής Επιτροπής Α’βαθμιας εκπαίδευσης

Δήμου Αργοστολίου (Δημ Θέατρο  Αργοστολίου ‘’ ο Κέφαλος’’)στις 20/09/2022 ημέρα Τρίτη  και ώρα

13.00 μμ.

Ο  Πλήρης φάκελος υποψηφίου με τα δικαιολογητικά (όπως αναλυτικά καθορίζονται  στην ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διαγωνισμού (αρ πρωτ 127/09-09-2022) με  ΑΔΑ:Ψ4Ι746ΜΑ0Π-ΧΛΗ κατατίθενται πλήρης   και σφραγισμένοι-κλειστοί :

  1. ΣτοΓραφείο Σχολικής  επιτροπής Α’Βάθμιας   εκπαίδευσης  Δήμου Κεφαλονιάς –Λεωφ Βεργωτή  160-Ισόγειο -υπεύθυνος  κος Βουτσινάς Φραγκίσκος  τηλ επικ:2671027151,καθημερινά  όλες  τις εργάσιμες ημέρες  και από ώρα  09.00-12.00πμ.  από Δευτέρα 12/09/2022  έως και  Τρίτη 20/09/2022 και ώρα  12.00πμ

 

  1. Στην Επιτροπή  διενέργειας   διαγωνισμού  – (Δημ Θέατρο Αργοστολίου ‘’ο Κέφαλος’’) , την ημέρα  διεξαγωγής του διαγωνισμού  Τρίτη 20/09/2022    και   από ώρα   12.30 μμ έως καταληκτική ώρα 13.00μ.μ.

 

Οι φάκελοι υποψηφιότητας κατατίθενται πλήρης και σφραγισμένοι-κλειστοί

από τον υποψήφιο –ενδιαφερόμενο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο για το

σκοπό αυτό πρόσωπο.

Για περισσότερες πληροφορίες    και παραλαβή της  Διακήρυξης  οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται :

  1. Στο Γραφείο του  2ΟΥΔημ Σχολείου  Αργοστολίου τηλ. 26710-28433   , κατά τις  εργάσιμες  ημέρες και ώρες σχολείου   ,υπεύθυνη   κα.   Μαραβέγια  Σοφία, Δντρια σχολείου.
  2.  Στο  Γραφείο  Σχολικής  Επιτροπής  Α’ Βάθμιας  εκπαίδευσης(Λεωφ Βεργωτή 160  28100-Αργοστόλι)   , υπεύθυνος  κος Βουτσινάς Φραγκίσκος  τηλ 2671027151,  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .
  3.  Στο Διαδίκτυο και στην δνση: https://diavgeia.gov.gr/   με αριθμό   ΑΔΑ : Ψ4Ι746ΜΑ0Π-ΧΛΗ 

 

Ο Πρόεδρος

ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ