Περισσότερες επιχειρήσεις Ιονίων

Περισσότερες επιχειρήσεις των Ιονίων Νήσων  θα ενταχθούν στο πρόγραμμα  “Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον covid-19”.

Στο ύψος των 30 εκατομμυρίων ευρώ έχει την δυνατότητα να ανέλθει η χρηματοδότηση του προγράμματος για την ενίσχυση της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ιόνια Νησιά που επλήγησαν από την οικονομική κρίση που προξένησε η πανδημία από τον covid-19.

Την σχετική έγκριση έλαβε η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου, από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η Περιφερειάρχης παρουσίασε στην ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων λόγω του πλήγματος που δέχθηκε η τουριστική βιομηχανία, όπως και τον μεγάλο αριθμό των επιχειρήσεων που αιτήθηκαν την ένταξή τους στο εν λόγω πρόγραμμα και ζήτησε την αύξηση του εγκεκριμένου ποσού από 14 εκατομμύρια ευρώ που ήταν αρχικά σε 30 εκατομμύρια ευρώ που θα μπορούσαν με τις κατάλληλες διαδικασίες να χορηγηθούν στο πρόγραμμα αυτό.

“Η έγκριση του αιτήματός μας θα δώσει την δυνατότητα σε αισθητά μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων να λάβουν την μη επιστρεπτέα επιχορήγηση.

Παράλληλα, θα εξετάσουμε και άλλες δυνατότητες τροποποίησης των ποσών επιχορήγησης για να αυξηθεί ακόμη περισσότερο ο αριθμός των επιχειρήσεων.

Αξιοποιούμε κάθε δυνατότητα για να ενισχύσουμε την επιχειρηματικότητα αλλά και να συμπαρασταθούμε στις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους με κριτήρια δικαιοσύνης και μέτρα αλληλεγγύης μεταξύ όλων” δηλώνει η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων.