Περιφερειακή Αρχή εναντίον του τ. περιφερειάρχη Θόδωρου Γαλιατσάτου

Ροδή Κράτσα

Τα αγροτικά προϊόντα, οι ανοησίες και οι παραλείψεις του κ. Γαλιατσάτου, τιτλοφορεί η Περιφερειακή Αρχή τη νέα ανακοίνωσή της.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

Δεν χάνει ευκαιρία ο κ. Γαλιατσάτος να αποδεικνύει την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται και το ευτελές επίπεδο αντιπολίτευσης το οποίο επιλέγει. Προσπαθεί με κάθε τρόπο να εμποδίσει το έργο της Περιφερειακής Αρχής καταφεύγοντας σε “τεχνάσματα” και παραπληροφόρηση που υποτιμούν τους Επτανήσιους. Είναι και αυτό ένας τρόπος για να καλύψει την άγνοιά του για τις σημερινές προκλήσεις και ανάγκες των Ιονίων Νήσων και την αδιαφορία που ο ίδιος επέδειξε τα προηγούμενα χρόνια.

Αυτά γίνονται πασιφανή με την συμπεριφορά του στο θέμα της συνεργασίας που αναπτύσσει η Περιφερειακή Αρχή με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ένα από τα σημαντικότερα επιστημονικά Ιδρύματα της Ευρώπης, για την ταυτοποίηση με μεταγονιδιωματικές τεχνικές πέντε χαρακτηριστικών ποικιλιών αμπέλου με αναπτυξιακή σημασία για την οινοποιία στο Ιόνιο που προσδιορίστηκαν ενδεικτικά με βάση το τοπικό ενδιαφέρον.

Σχετικά με τις διδακτορικές διατριβές με συναφή θέματα που αναφέρει ο κ. Γαλιατσάτος επισημαίνουμε ότι δεν αντιλαμβάνεται πως το ζητούμενο δεν είναι απλώς οι έρευνες ή κάποιες επιστημονικές δημοσιευσεις αλλά μια ολοκληρωμένη ερευνητική – επιστημονική εφαρμογή ώστε η ταυτοποίηση των ποικιλιών αμπέλου να δώσει στην Περιφέρεια τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τους γενότυπους που θα προκύψουν για την προστασία τόσο των παραγωγών αμπέλου-οίνου όσο και των καταναλωτών.

Γιατι όλα αυτά που σήμερα επικαλείται και άλλα που θα έπρεπε να ανακαλύψει δεν τα αξιοποίησε προς όφελος της ποιότητας, της ταυτότητας και της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών μας προϊόντων ο κ. Γαλιατσάτος; Δεν επιτρέπεται, όμως, ένας πρώην περιφερειάρχης να παίζει τον “εξυπνάκια”.

Σήμερα, η ολοκληρωμένη αυτή προσέγγιση και το δικαίωμα χρήσης των δεδομένων που θα κατέχει η Περιφέρεια βάσει του προγράμματος της ταυτοποίησης, της δίνουν το αποκλειστικό δικαίωμα να σχεδιάζει και να υλοποιεί πολιτικές προώθησης και προστασίας της οινοπαραγωγικής διαδικασίας που έχουν αναπτυξιακό ενδιαφέρον για το Ιόνιο. Το ολοκληρωμένο αυτό πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει τόσο την επιστημονική δημοσιοποίηση και διάχυση, όσο και τη συνεργασία με τους παραγωγούς αμπέλου–οίνου και τη διάχυση από την Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ενισχυοντας την.

Επίσης, παρατηρούμε ότι δεν αντιλαμβάνεται ο κ. Γαλιατσατος πως η καινοτομία στη σημερινή εποχή, προϊόν της επιστήμης και της τεχνολογίας είναι διεπιστημονική και είναι η μόνη που μπορεί συνδυάζοντας το ερευνητικό αποτέλεσμα και το δικαίωμα εκμετάλλευσης του, ως προς τους παραγωγικούς φορείς και τις τοπικές κοινωνίες, να στηρίξει μία βιώσιμη πολιτική αγροτικής ανάπτυξης.

Εμείς επειδή προσβλέπουμε στην βιώσιμη ανάπτυξη για τα νησιά μας με προοπτικές για τους παραγωγούς και τον τουρισμό, εξετάζουμε με ευθυνη κάθε πρόταση που προέρχεται από τα υψηλού κύρους Πανεπιστημιακά μας Ιδρύματα και αρνούμεθα την λογική του διχασμού και της αντιπαράθεσης μεταξύ των Ιδρυμάτων την οποία καλλιεργεί ο κ Γαλιατσάτος.

Όσο για την κοστολόγηση της εργασίας που θα κάνει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, βάσει Νόμου πρέπει να καλύπτει όλες τις ανάγκες της έρευνας, όπως τις προσδιορίζει ο ερευνητικός φορέας και δεν είμαστε διατεθειμένοι να παραβούμε αυτή τη διαδικασία με κατακερματισμούς.

Άλλωστε τα δεδομένα είναι διαυγή: Στο συνολικό κόστος 75.000,00 € πλέον ΦΠΑ για τις πέντε ποικιλίες αμπέλου συμπεριλαμβάνονται όλες αυτές οι δραστηριότητες και φυσικά οι κατά Νόμον κρατήσεις υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Όλα αυτά δεν τα αντιλαμβάνεται ο κ. Γαλιατσάτος

Όσο για τους “βλάκες” που αναζητεί, τον συμβουλεύουμε να κοιτάξει τον καθρέπτη του.