Περιφερειακή Δράση για την Απασχόληση και την κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων

Δράσεις Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης προσόντων θα υλοποιηθούν για 500 ανέργους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, που ανήκουν στις ομάδες στόχο: α) Άνεργοι 15-29 ετών και β) μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας 29-55 ετών στο πλαίσιο της Πράξης «Περιφερειακή Δράση για την Απασχόληση και την κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων στα Ιόνια Νησιά» του Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2020. Δικαιούχος της Πράξης είναι το Περιφερειακό ΚΕΚ Δ.Β.Μ Π.Ε. Ζακύνθου και στόχος είναι να προετοιμαστούν οι ωφελούμενοι ώστε να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.

Η δράση στοχεύει στο να αποκτήσουν οι ωφελούμενοι γνώσεις και δεξιότητες που θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση του βιογραφικού τους και την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Η διάρκεια του κάθε προγράμματος κατάρτισης είναι 300 ώρες (100 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 200 ώρες πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις). Το εκπαιδευτικό επίδομα που λαμβάνει ο καταρτιζόμενος ανά ώρα κατάρτισης είναι 5,00€ μικτά (σύνολο 1.500 €), με την προϋπόθεση πως έχει ολοκληρώσει την κατάρτιση και έχει συμμετάσχει στη διαδικασία πιστοποίησης.

  • Επίδομα 1.500€

Οι συμμετέχοντες, που θα ολοκληρώσουν την παρακολούθηση των προγραμμάτων και θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 1.500€ μικτά.

  • 500 άνεργοι

θα λάβουν εκπαίδευση σε σύγχρονα αντικείμενα και θα αποκτήσουν πιστοποίηση, ώστε να βελτιώσουν τις πιθανότητες εύρεσης εργασίας.

  • 8 εκπαιδευτικά αντικείμενα

σε θέματα συναφή με τον τουρισμό, τον επισιτισμό, το εμπόριο και τις εξαγωγές.

  • 300 ώρες κατάρτιση

και συγκεκριμένα 100 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 200 ώρες πρακτική άσκηση, σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

  • Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων

Από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, η οποία θα συμβάλει θετικά στην αύξηση των προοπτικών απασχόλησης των επιτυχόντων.

  • Για ανέργους 15- 29 ετών και μακροχρόνια ανέργους 29-55 ετών

που θα αναβαθμίσουν το εργασιακό τους προφίλ, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας

Τα προγράμματα κατάρτισης για Ανέργους θα υλοποιηθούν σε όλους τους Νομούς της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Οι εγγραφές γίνονται στην ιστοσελίδα ionian-training.gr ενώ περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις μπορείτε να βρείτε στο www.ionian-training-groups.gr