ΠεΣΠΚΑ-Ημερίδα για κλιματική αλλαγή

Θ. Γαλιατσάτος

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 16/07/2019 το πρωί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εμπορικού Επιμελητηρίου Κέρκυρας Ενημερωτική Ημερίδα σχετικά με το κείμενο του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Ιονίων Νήσων.

Η Ημερίδα διοργανώθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο της ανοικτής διαβούλευσης για την κατάρτιση του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή που έχει ξεκινήσει από 21/06/2019

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος. Στο λόγο του ο Περιφερειάρχης τόνισε πως προκειμένου να  αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή, υπάρχουν δυο πυλώνες οι οποίοι είναι καλό να εφαρμόζονται ταυτόχρονα: Ο ένας αφορά το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής μέσω του περιορισμού των συγκεντρώσεων των αερίων του θερμοκηπίου και ο άλλος την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Για το δεύτερο πυλώνα η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων εκπόνησε το Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή το οποίο έχει λάβει υπόψη τις κατευθύνσεις της Εθνικής Στρατηγικής, το άρθρο 43 του Νόμου 4414/2016 και την Υπουργική Απόφαση του 2017.

Η Περιφέρειά μας όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης έχει αναπτύξει σημαντικά έργα προς αυτή την κατεύθυνση, όπως το έργο «Λαέρτης» για τη διαχείριση πυρκαγιών και πλημμυρών, το «ΒΙΟΝΑΝ» που θα αποτυπωθούν για πρώτη φορά στην Περιφέρεια εδαφολογικοί χάρτες και χωρική και χρονική αποτύπωση της γεωποικιλότητας και βιοποικιλότητας και στο οποίο θα δημιουργηθούν χάρτες για την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών προσαρμοσμένες στην κλιματική αλλαγή. Επιπλέον, υπό την αιγίδα του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Καλαμά – Αχέροντα – Κέρκυρας, η ΠΙΝ έχει ξεκινήσει την υλοποίηση  του Κέντρου Προβολής της Βιοποικιλότητας και των Προστατευόμενων Περιοχών Κέρκυρας και Παξών. Η ΠΙΝ τέλος συμμετέχει με πιλοτική δράση συνολικού προϋπολογισμού 1.011.257 ευρώ στο έργο LIFE-IP AdaptInGR-LIFE 17 IPC/GR/000006 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο οποίο θα γίνει αποτύπωση, παρακολούθηση και καταγραφή της διάβρωσης των ακτών σε 50 παραλίες της ΠΙΝ με χρήση μη επανδρωμένων ιπτάμενων οχημάτων (drones), ώστε να προσδιοριστούν οι πιο ευάλωτες σε παράκτια διάβρωση ακτές, με σκοπό να αυξηθεί η ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητά τους σε μελλοντικές κλιματικές αλλαγές.

Το χαιρετισμό του έκλεισε με την επισήμανση ότι οφείλουμε να λάβουμε μέτρα άμεσα για να προσαρμοστούμε στην επερχόμενη κλιματική αλλαγή και να τη μετριάσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο.

Στη συνέχεια, από τη μεριά του αναδόχου έγινε η παρουσίαση της Μελέτης από τον κ. Ιωάννη Κουγιανό. Μετά, το λόγο έλαβε ο κ. Δημήτριος Τρύφωνας, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της ΠΙΝ ο οποίος αναφέρθηκε κυρίως στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και των επιπτώσεων της αλλαγής του τρόπου ζωής στο περιβάλλον.

Η ημερίδα έκλεισε με ζωντανή και εποικοδομητική συζήτηση με το κοινό το οποίο αποτελούσαν εκπρόσωποι θεσμικών φορέων, καθηγητές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στελέχη της ΠΙΝ και Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εκπρόσωποι οικολογικών κινημάτων και πολίτες, οι οποίοι με την κριτική και τις προτάσεις τους συνέβαλλαν τα μέγιστα στο δημόσιο διάλογο για ένα τόσο σημαντικό θέμα.

Τονίζεται τέλος ότι οι προτάσεις των φορέων και πολιτών θα πρέπει να κατατεθούν εγγράφως μέχρι τη Δευτέρα 22/07/2019 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΠΙΝ (Κτίρια Μαρκεζίνη, Ισόγειο, Αλυκές Πουταμού, 491 00 Κέρκυρα και ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις: kmonastiriotou@mou.gr και dnsi_periv_xor_ sched @pin.gov.gr

Το κείμενο της μελέτης βρίσκεται αναρτημένο στις ιστοσελίδες: www.pepionia.gr και www.pin.gov.gr.

All-focus