ΠΙΝ: Μεγάλο πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια μέσω του ΠΕΠ Ιονίων

Μεγάλο πρόγραμμα για την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια ετοιμάζει η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Mέσω του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020 (Άξονας Προτεραιότητας -2-) προβλέπεται η χρηματοδότηση της Δράσης: «Αξιοποίηση συστημάτων ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια δημόσιας χρήσης και γενικά δημόσιες υποδομές και δίκτυα», με σκοπό την εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων και τον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας σε δημόσιες υποδομές που μπορεί να επιτευχθεί με παρεμβάσεις όπως η ενεργειακή θωράκιση του κελύφους των κτιρίων, η αναβάθμιση του εξοπλισμού τους, η εγκατάσταση «έξυπνων συστημάτων» μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας και χρήσης συστημάτων ΑΠΕ μικτής κλίμακας, κ.ά.

Προτεραιότητα θα δοθεί σε κτίρια που έχουν υψηλή ενεργειακή κατανάλωση και μέσω της αναβάθμισής τους επιτυγχάνεται μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας.

Με βάση τα παραπάνω και προκειμένου να εκδοθεί η σχετική Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων/φακέλων χρηματοδότησης από τους Δικαιούχους φορείς, προβλέπεται μια διαδικασία προτεραιοποίησης των αναγκών, με βάση τα παραπάνω κριτήρια.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται, επομένως, να συμπληρώσουν τα σχετικά στοιχεία τεκμηρίωσης των αναγκών και της κατανάλωσης.

Οι υποδομές που έχουν προτεραιότητα είναι: δημόσιες υποδομές Υγείας (Νοσοκομεία, Κ.Υ.), Εκπαίδευσης (μεγάλα σχολικά συγκροτήματα α’θμιας και β’θμιας εκπαίδευσης, κτίρια ΑΕΙ-ΤΕΙ), Πολιτισμού (Μουσεία κλπ), κτιριακές υποδομές (διοικητήρια κλπ) και δίκτυα (π.χ. φωτισμού πόλεων ή βασικών οδικών δικτύων) των ΟΤΑ και των φορέων τους, καθώς και σημαντικής κλίμακας κτιριακές υποδομές άλλων φορέων του Δημοσίου (Αστυνομία, Πυροσβεστική, Φυλακές, κτίρια ΕΡΤ, Γυμναστήρια κλπ).

Επισημαίνεται ότι η περίληψη ενός δημόσιου κτιρίου/υποδομής στον κατάλογο με την προτεραιοποίηση των αναγκών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την χρηματοδότηση των αναγκαίων παρεμβάσεων στη συνέχεια, στο πλαίσιο σχετικής Πρόσκλησης που θα εκδοθεί.

Είναι σημαντικό ο κάθε φορέας να συμπληρώσει το προβλεπόμενο ερωτηματολόγιο για το ΣΥΝΟΛΟ των σημαντικών δημόσιων κτιριακών κλπ υποδομών του, προκειμένου να έχει νόημα η προτεραιοποίηση και να το υποβάλει στην Διαχειριστική Αρχή ΠΕΠ Ιονίων Νήσων το αργότερο έως 30/7/2017.

To ερωτηματολόγιο είναι αναρτημένο στον ιστότoπο της ΕΥΔ: www.pepionia.gr.