Πιστοποίηση της αυθεντικότητας ποικιλιών αμπέλου του Ιονίου

Υπεγράφη στην Πρυτανεία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) από την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου και τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης ΕΜΠ κ. Ιωάννη Κ. Χατζηγεωργίου, Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΕΜΠ με αντικείμενο την εκπόνησης “Πιλοτικού Ερευνητικού Προγράμματος ταυτοποίησης Ποικιλιών Αμπέλου των Ιονίων Νήσων” σε συνεργασία με την Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Τα αποτελέσματα θα δημοσιοποιηθούν με το πέρας του έργου και θα τύχουν ευρείας ενημέρωσης στην τοπική κοινωνία, την επιστημονική κοινότητα και ιδιαιτέρως στους παραγωγούς.

Στόχος είναι η προστασία των αυθεντικών τοπικών προϊόντων, η ενίσχυση της διατροφικής δραστηριότητας της Περιφέρειας και της ποιότητας των προϊόντων.

“Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων προετοιμάζεται για την αναβάθμιση των ποικιλιών της ενόψει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Ασφάλειας Τροφίμων και της δημιουργίας Εθνικού Κέντρου Ταυτοποίησης – Πιστοποίησης της αυθεντικότητας τοπικών αγροτικών προϊόντων.

Η συνεργασία με τα Εργαστήρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με τις υψηλές μεθόδους για την γενετική ανάλυση θα προσδώσει συγκριτικά πλεονεκτήματα στην Περιφέρειά μας”, δηλώνει η Περιφερειάρχης, ενω ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Νίκος Μουζακίτης δήλωσε ότι “η ανάπτυξη της διατροφικής παραγωγής βασισμένη στην έρευνα είναι πολύ σημαντική για την ασφάλεια και ποιότητα των τροφίμων όπως και την προστασία των αυθεντικών τοπικών προϊόντων μας και σε αυτό προσβλέπει η συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο μέσω της Προγραμματικής Σύμβασης”.