Πλήρης εγκατάλειψη του γηπέδου Κεραμειών…

Ηλ. Κουρκουμέλης

Πολλές φορές επισήμανα το πρόβλημα, ιδιαιτέρως γι’ αυτό τον χώρο πού έχω ασχοληθεί προσωπικά με ενδιαφέρον και ευαισθησία. Το μόνο πού εισέπραξα ήταν ειρωνεία και χλευασμό από τούς υπεύθυνους.

Λυπάμαι πολύ για την απαράδεκτη εικόνα που δυστυχώς χαρακτηρίζει την παιδεία και το μη ενδιαφέρον που δείχνουμε για τα παιδιά μας να έχουν χώρους κατάλληλους να δραστηριοποιούνται. Η προσπάθεια που γίνεται για την ανακατασκευή του αγωνιστικού χώρου του γηπέδου των Κεραμειών είναι αξιέπαινη και σεβαστή, όμως η μη συντήρηση τεσσάρων χρόνων έφερε την καταστροφή και στον εξωτερικό χώρο του γηπέδου όπως αποδυτήρια αποθήκες κλπ.

Ηλίας Κουρκουμέλης

π. Αντιδήμαρχος Λειβαθούς (F/B)