Πλατείες-Σκάλα-Πόρος: Παρεμβάσεις για την οδική ασφάλεια

Στ. Τραυλός

Από το Γραφείο αντιπεριφερειάρχη εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Σας ενημερώνουμε ότι η Π.Ε. Κεφ/νίας έχει προχωρήσει στη δημοπράτηση του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΛΑΤΕΙΕΣ – ΣΚΑΛΑ-ΠΟΡΟΣ», με προϋπολογισμό 2.000.000,00 € (με ΦΠΑ).

Σύμφωνα με την Περίληψη Διακήρυξης, που έχει ήδη δημοσιευτεί, η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η Παρασκευή 26/5/2023 ενώ η  ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η Τρίτη 30-5-2023.

Στο έργο αυτό προβλέπεται η κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης από σκυρόδεμα, εργασίες επισκευής ή ανακατασκευής υπαρχόντων τοίχων από σκυρόδεμα ή λιθοδομή, εργασίες οδοστρωσίας, τσιμεντοστρώσεις και ασφαλτοστρώσεις οδών, εργασίες καθαρισμού τάφρων και πρανών, επέκταση των φραχτών ανάσχεσης βραχοπτώσεων στη θέση «Στενό Πόρου» (επισημαίνεται ότι η ολοκληρωμένη λύση για την ανάσχεση των βραχοπτώσεων στη θέση αυτή προβλέπεται να δοθεί από τη μελέτη «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ – ΠΟΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» που εκπονείται από το υπ. ΥΠΟ.ΜΕ.), εργασίες τοποθέτησης-αντικατάστασης στηθαίων και πινακίδων Κ.Ο.Κ., διαγράμμιση οδών καθώς και επισκευή-συντήρηση οδοφωτισμού αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφ/νίας στη θέση Πλατειές.

Ο Αντιπεριφεριάρχης

ΠΕ Κεφαλληνίας-ΠΕ Ιθάκης

ΣΤΑΥΡΟΣ Π. ΤΡΑΥΛΟΣ