Πλατύς Γιαλός και Λιμενικό Ταμείο στο Δημοτικό Συμβούλιο της 31/7 (7 μ.μ.)

Το καυτό θέμα της παραχάρωσης του Πλατύ Γιαλού στο Δήμο Κεφαλονιάς για ενεργοποίηση της Παραλίας και την έγκριση του προϋπολογισμού του Λιμενικού Ταμείου πρόκειται να συζητηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο Κεφαλονιάς, το οποίο συνεδριάζει στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου, μεθαύριο Δευτέρα και ώρα 7 μ.μ. έχοντας 52 θέματα στην ατζέντα της ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα είναι τα ακόλουθα:

 1. Ψήφισμα συμπαράστασης στον Δήμο Μήλου για τον επαναπατρισμό της «ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΤΗΣ ΜΗΛΟΥ» (αριθμ. 356/10.05.2017 απόφαση της Κ.Ε.Δ.Ε).

ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Σ.-Γ. Αλυσανδράτος

 1. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης δημοτικού ακινήτου ( Γηροκομείο στη Δ.Ε Σάμης)

ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Σ.-Γ. Αλυσανδράτος

 1. Έγκριση 10ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 (αριθμ. 144/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ).

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 1. Έγκριση 11ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 (αριθμ. 152/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 1. Έγκριση 12ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 (αριθμ. 181/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 1. Διαγραφές-επιστροφές

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 1. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Β’ τριμήνου 2017(αρ.183/2017 απόφαση της Οικ. Επιτροπής)

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 1. Έγκριση τροποποίησης πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικ. έτους 2017 Δήμου Κεφαλλονιάς (αρ. 182/2017 απόφαση της Οικ. Επιτροπής)

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 1. Μείωση ενοικίου δημοτικού ακινήτου.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 1. Λύση σύμβασης πολυετούς μίσθωσης ακινήτου

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 1. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 1. Έγκριση επί πλέον αμοιβής ορισθέντος με την αριθμ. 175/2017 απόφ. Οικ. Επιτροπής δικηγόρου για την νομική εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του ΣτΕ

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 1. Έγκριση για σύσταση δεσμευμένου λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» και ειδικότερα για τον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Συνεχιζόμενο Πρόγραμμα Απόκτησης Διατηρητέων Κτιρίων» και για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα».

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 1. Καθορισμός ύψους ειδικού προστίμου για έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης από αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου . (Αριθμ. 179/2017 απόφαση Οικ. Επιτροπής)

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 1. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Κεκάτος

 1. Αποδέσμευση πιστώσεων

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Κεκάτος

 1. Έγκριση μελέτης προμήθειας υδροφόρας Δήμου Κεφαλλονιάς

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Ματιάτος

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προμήθειας ειδών σίτισης σε δράσεις εκτάκτων αναγκών (Πολιτική Προστασία).

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Ματιάτος

 1. Επιχορήγηση εθελοντικών ομάδων Δήμου Κεφ/νιάς

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Ματιάτος

 1. Έγκριση κατανομής πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για συντήρηση και επισκευή σχολείων

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Γ. Κατσιβέλης

 1. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης έτους 2016 (01-01-2016 έως 31-12-2016)

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Γ. Κατσιβέλης

 1. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Κεφ/νιάς οικ. έτους 2014 (ορθή επανάληψη).

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Γ. Κατσιβέλης

 1. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Κεφ/νιάς οικ. έτους 2015 (ορθή επανάληψη).

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Γ. Κατσιβέλης

 1. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ. Λ, Μαθητεία ΕΠΑ.Σ., Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) για απασχόληση στο Δήμο Κεφαλλονιάς κατά το σχολικό έτος 2017 – 2018.

ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Σ.-Γ. Αλυσανδράτος

 1. Υλοποίηση Β’ φάσης του έργου «Υποστήριξη του Δήμου στην Προσυμβατική Διαδικασία Επιλογής ΣΔΙΤ για την « Κατασκευή και Λειτουργία χώρου εστίασης και εκδηλώσεων στο Δημοτικό Αλσύλιο Καλλιθέας Δ.Δ Λακύθρας, του Δήμου Λειβαθούς Ν. Κεφαλληνίας

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

 1. Εξέταση του θέματος της διάλυσης ή συνέχισης της σύμβασης της μελέτης: «Κτηματογράφηση, Πολεοδομική Μελέτη Επέκτασης-Αναθεώρησης και Πράξη Εφαρμογής του Οικισμού Πόρου, του Δ.Δ Πόρου του Δήμου Ελειού-Πρόννων Κεφ/νιάς καθώς και Διαμόρφωση των Κοινοχρήστων Χώρων του Οικισμού».

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κ. Δ. Λυκούδης

 1. Έγκριση μελέτης με τίτλο: «Τσιμεντόστρωση οδού στην θέση «Καμπανού» κι βελτίωση βατότητας οδού στην θέση ¨Μισόραχο¨ της Τ.Κ Φάρσων του Δήμου Κεφ/νιάς.

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κ. Δ. Λυκούδης

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Δημοτική-Αγροτική Οδοποιία Πυλάρου 2008-2009».

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κ. Δ. Λυκούδης

 1. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή τοιχίου στον οικισμό Αγ. Ιωάννη-Χαβριάτα» αναδόχου Λάμπρος Σπυράτος Ε.Δ.Ε

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κ. Δ. Λυκούδης

 1. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (1ου Α.Π.Ε) του έργου «Κατασκευή τοιχίου στον οικισμό Αγ. Ιωάννη-Χαβριάτα» αναδόχου Λάμπρος Σπυράτος Ε.Δ.Ε

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κ. Δ. Λυκούδης

 1. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ου Α.Π.Ε. – τακτοποιητικού) του έργου «Διαμόρφωση Παραλιακής Ζώνης Γέφυρα – Λαχαναγορά», αναδόχου Γεώργιος Βαγγελάτος Ε.Δ.Ε.

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κ. Δ. Λυκούδης

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Παραλαβής προς χρήση του έργου: «Διαμόρφωση Παραλιακής Ζώνης Γέφυρα – Λαχαναγορά»

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κ. Δ. Λυκούδης

 1. Έγκριση εγκατάστασης υπαίθριου υποσταθμού διανομής της Δ.Ε.Η δίπλα από τον χώρο των Δημοτικών W.C επί του πάνω μέρους της Πλατείας Βαλλιάνου.

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κ. Δ. Λυκούδης

 1. Έγκριση υψομετρικής μελέτης Ο.Τ 201 εντός ρυμοτομικού σχεδίου Ληξουρίου

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κ. Δ. Λυκούδης

 1. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου για αυτοδίκαιη παραλαβή του έργου «Κατασκευή Δημοτικού δρόμου οικ. Φαρακλάτων».

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κ. Δ. Λυκούδης

 1. Έγκριση παράτασης εργασιών για την έγκριση 1ου και τακτοποιητικού Α.Π.Ε. έργου: «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων – Πλατεία Βαλλιάνου.

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κ. Δ. Λυκούδης

 1. Έγκριση παράτασης εργασιών για την έγκριση 1ου και τακτοποιητικού Α.Π.Ε. έργου: «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων – οδός Π. Βαλλιάνου.

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κ. Δ. Λυκούδης

 1. Αντικατάσταση αιρετού μέλους της 3μελούς Επιτροπής για την παρακολούθηση της ομαλής υλοποίησης του προγράμματος «Βραχυπρόθεσμη επιχορήγηση ενοικίου για τον πληθυσμό που διαβιεί στον πρόχειρο καταυλισμό της Κρανιάς».

ΕΙΣ: Πρόεδρος Ο.Κ.Α.Π. κ. Γ. Παπαναστασάτος

 1. Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2016 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κεφ/νιάς (αριθμ 7/2017 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ).

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κ. Σ. Ματιάτος

 1. Έγκριση των αριθμ.26/2017 και 27/2017 αποφάσεων της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ επί αιτήσεων εξαίρεσης από τον κανονισμό λειτουργίας περιπτέρων στον Πόρο.

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κ. Σ. Ματιάτος

 1. Έγκριση των αριθμ.57/2017 και 58/2017 αποφάσεων της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ για παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου στο Αργοστόλι.

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κ. Σ. Ματιάτος

 1. Έγκριση της αριθμ.25/2017 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ για παραχώρηση χρήσης χώρου πώλησης κάρβουνου.

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κ. Σ. Ματιάτος

 1. Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Ε.ΠΟΙ.ΖΩ) σχετικά με τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αργοστολίου Ο.Τ 185 Α.

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κ. Σ. Ματιάτος

 1. Αποδοχή όρων για την παραχώρηση του αιγιαλού έμπροσθεν της ακτής « Πλατύς Γυαλός» στο Αργοστόλι Κεφαλλονιάς από την ΕΤΑΔ στον Δήμο Κεφαλλονιάς.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 1. Λύση και εκκαθάριση τριών (3) Δημοτικών Επιχειρήσεων

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 1. Έγκριση απευθείας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 1. Έγκριση σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ Δήμου Κεφαλλονιάς και Δήμου Ιθάκης για την υποστήριξη άσκησης αρμοδιότητας τεχνικών υπηρεσιών για την εκτέλεση προμηθειών και μελετών.

ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Σ.-Γ. Αλυσανδράτος

 1. Έγκριση της αριθμ.51/2017 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κ. Σ. Ματιάτος

 1. Τροποποίηση κυκλοφοριακής μελέτης πέριξ κεντρικής πλατείας Αργοστολίου

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κ. Δ. Λυκούδης

 1. Έγκριση 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφ/νιάς-Ιθάκης.

ΕΙΣ: Πρόεδρος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κ. Α. Μοσχονάς

 1. Έγκριση 4ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφ/νιάς-Ιθάκης.

ΕΙΣ: Πρόεδρος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κ. Α. Μοσχονάς

 1. Μνημόνιο Συνεργασίας για τη διαχείριση των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων στον Δήμο Κεφαλλονιάς

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Γ. Κατσιβέλης

Ο πρόεδρος

ΣΤΑΥΡΟΣ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ

To Δημοτικό Συμβούλιο Kεφαλονιάς
Ο πρόεδρος του Δ.Σ. Μάκης Αλυσανδράτος