Ποιοι παίρνουν εξισωτική αποζημίωση

Ο Ε.Α.Σ. Κεφαλληνίας και Ιθάκης ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων για τους εγκεκριμένους και απορριπτόμενους Κεφαλλονίτες και Θιακούς Παραγωγούς δικαιούχους του Μέτρου 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» (πρώην Εξισωτική Αποζημίωση), για το 2017.

Συγκεκριμένα, μετά την πραγματοποίηση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων από τον Οργανισμό Πληρωμών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εκδόθηκαν οι πίνακες Εγκεκριμένων και Απορριπτόμενων, και είναι διαθέσιμοι για προσωποποιημένη πληροφόρηση των Παραγωγών στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Καρτέλα του Αγρότη».

Κατά των αποτελεσμάτων οι απορριπτόμενοι ντόπιοι Παραγωγοί έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση έως Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017 με επισυναπτόμενα αποδεικτικά στοιχεία, που να ενισχύουν τα επιχειρήματά τους.

Στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών που λειτουργεί καθημερινά (8:00-16:00) στο ιδιόκτητο κτιριακό συγκρότημα του Ε.Α.Σ. στη Λεωφόρο Αντώνη Τρίτση 1 στο Αργοστόλι μπορεί να προσέρχονται οι Κεφαλλονίτες και Θιακοί Παραγωγοί που επιθυμούν να μάθουν εάν τους έχει εγκριθεί ή απορριφθεί η φετινή ειδική Ενίσχυση του Μέτρου 13 (πρώην Εξισωτική Αποζημίωση).

(Από τον Ε.Α.Σ.

Κεφαλληνίας και Ιθάκης)