Πολίτες αξιολόγησαν τρεις χώρους πράσινου

Από τις αρχές του 2016, το WWF Ελλάς έδωσε στα χέρια των πολιτών μια πρωτοποριακή εφαρμογή για κινητά, πρώτη στο είδος της σε Ελλάδα και Ευρώπη. Μέσα από το WWF GreenSpaces, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν τον μεγαλύτερο συμμετοχικό χάρτη πρασίνου των ελληνικών πόλεων, καταγράφοντας και αξιολογώντας πάρκα με μοναδικό τους εργαλείο το κινητό τους.

Το παραλιακό Πάρκο του Κουτάβου

Η ανταπόκριση των πολιτών είναι ήδη εξαιρετική. Έως σήμερα περισσότεροι από 4.500 πολίτες έχουν κατεβάσει στα κινητά τους τη δωρεάν εφαρμογή και έχουν καταγράψει και βαθμολογήσει σχεδόν 900 χώρους πρασίνου σε 89 πόλεις της χώρας.

Ο Κήπος του Λαέρτη στην Ιθάκη

Στους 900 χώρους πρασίνου περιλαμβάνονται δύο χώροι στο Αργοστόλι και ένας στην Ιθάκη, οι οποίοι βαθμολογήθηκαν ως εξής:

Αργοστόλι: Λεωφόρος Ιωάννη Μεταξά, στο παραλιακό Πάρκο του Κουτάβου μέχρι το Γήπεδο: Πράσινο 10 β., Καθαριότητα 3 β.,

Υποδομές 7 β., Συνολική Βαθμολογία 8 β. Λεωφόρος Γεωργίου Βεργωτή (το Τρίγωνο παρκάκι μπροστά από την Forthet): Πράσινο 9 β., Καθαριότητα 2 β., Υποδομές 5 β., Συνολική Βαθμολογία 6,8 β.

Iθάκη: Λαέρτου (χώρος πρασίνου με δενδροφύτευση): Πράσινο 4 β., Καθαριότητα 10 β., Υποδομές 5 β., Συνολική Βαθμολογία 5,4 β.