Πολύ καλό το «I love Kefalonia» και κρύβει και το αίσχος της Γέφυρας!

⦿ Η ταμπέλα «I Love Kefalonia» μας αρέσει.

⦿ Ανεξάρτητα από όποια κριτική κάνουνε οι συνεργάτες μας. 

⦿ Και πολύ σωστά έγραψε ένας αναγνώστης μας ότι εκεί που μπήκε κρύβει κατά κάποιο τρόπο και ΤΟ ΑΙΣΧΟΣ της Γέφυρας Αργοστολίου -όχι Ντε Μποσσέτ- καθώς αυτός ο …κύριος κατάκλεψε -αποδεδειγμένα- τα Αρχαία μας…

Ιβάν