Πολύ σωστή η απόφαση για τον Σπύρο Ατσάρο

Πολύ σωστή η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Κοινότητας
να δοθεί το όνομα του πρώτου δρόμου της ΒΙΠΕ στον αείμνηστο
μαχητή-πρόεδρο των Επαγγελματιών και της Γέφυρας Σπύρο Ατσάρο,
ο οποίος ήταν και τακτικός συνεργάτης της εφημερίδας μας.

Μπράβο σας, κύριοι.