Πρέπει να …κατασκηνώσει έξω από το Υπουργείο Υγείας!

⦿ Μ΄ έναν αναισθησιολόγο ιατρό έμεινε το Νομαρχιακό μας Νοσοκομείο, καθώς παραιτήθηκε ο αναισθησιολόγος ιατρός Αλέξανδρος Τσιριγώτης (φωτό).

⦿ Τώρα ο βουλευτής πρέπει να …κατασκηνώσει έξω από το Υπουργείο Υγείας για να αναπληρωθεί και η θέση του αναισθησιολόγου!..

Ιβαν