Πριν από 20+ χρόνια…..

Γράφει ο ΠΑΝΑΓΗΣ ΣΙΜΩΤΑΣ
Οικονομολόγος Διεθνών Εμπορικών Συναλλαγών

OΤΑΝ, πριν από 20+ χρόνια, ως τότε άρτι επιστρέψας από την ξένην, μετά από δεκαετίες απουσίας μου, δημοσίευα τις προβλέψεις μου για τα τότε “επερχόμενα” και σήμερα ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ, θλιβερά Χρηματο-οικονομικά τεκταινόμενα στην χώραν μας, τέτοιες Άγιες ημέρες ευχόμουν “ΥΓΕΙΑ αλλά και το απολύτως απαραίτητο για την βασική επιβίωση χρήμα”!

ΕΤOΝΙΖΑ, με κάθε δημοσίευσή μου “όχι το …Ωνάσειον!!” ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΑ ότι η υγεία, ΝΑΙ, είναι το πρώτον και το σπουδαιότερον αγαθόν για τον άνθρωπον, αφού άνευ αυτής, όλος ο πλούτος του κόσμου, του είναι εντελώς ΑΧΡΗΣΤOΣ!! ΕΠΕΜΕΝΑ όμως ότι, ειδικά στις μέρες μας, άνευ ελαχίστου χρήματος, πρώτη η πολύτιμη και τόσο απαραίτητη υγεία φθείρεται, σβήνει, χάνεται και ότι “όταν θα λείψει αυτό το ελάχιστον μέσον επιβίωσης, από τον Έλληνα, δυστυχώς, θα ζήσουμε τις καταστροφικές, της παντελούς έλλειψής του, συνέπειες”!

Επειδή “στην πείνα δεν υπάρχει αντίλογος” κατά τους σοφούς μας προγόνους! (“λιμώ, ουκ εστίν αντειπείν”!) ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΙΝΑ, OΧΙ ΣΤOΝ ΠΛOΥΤOΝ ΤOΝ επιζημιον ΚΑΙ ΑΧΡΕΙΑΣΤOΝ, αναφερόμουν τότε που ελάχιστοι ΗΘΕΛΑΝ να το καταλάβουν (αρκετοί, ουδέποτε πεινάσαντες, ακόμα επιμένουν!!) όπως και στην ανυπόφορη πείνα , στην απελπισία της μάνας και του πατέρα που δεν έχουν να αγοράσουν γάλα για το “σπλάχνον” τους και σήμερα αναφέρομαι!!