Προβολή τοπικών προϊόντων

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου στα πλαίσια της προσπάθειας ένταξης του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς-Ιθάκης στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO οφείλει να προβάλει τοπικά προϊόντα των δύο νησιών στην έδρα του Γεωπάρκου στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου, δημιουργώντας έναν μικρό εκθεσιακό χώρο και παρουσιάζοντας τα, στους καθημερινούς επισκέπτες του Κέντρου.

Παρακαλούμε φορείς και επαγγελματίες της Κεφαλονιάς & Ιθάκης που ενδιαφέρονται να προβάλουν τοπικά προϊόντα (όπως π.χ. κρασί, λάδι, μέλι, μάντολες κτλ.) στην έδρα του Γεωπάρκου και να συμβάλλουν και αυτοί με τον τρόπο αυτό στην ένταξη του Γεωπαρκου στα Παγκόσμια Γεωπάρκα της UNESCO, να απευθύνονται στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου (τηλ. επικοινωνίας: 26710 29258, υπόψιν κ. Μιχαήλ Ξανθάκη).

Παρακαλούμε τους παραγωγικούς φορείς των δύο νησιών, όπως στηρίξουν έμπρακτα την προσπάθεια αυτή!

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου

Δρ. Γεώργιος Δρακάτος