Προθεσμία συμμόρφωσης μεταποιητικών δραστηριοτήτων

«Προθεσμία συμμόρφωσης υφιστάμενων μεταποιητικών δραστηριοτήτων στο νέο θεσμικό πλαίσιο άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων (Νόμος 4442/2016, ΦΕΚ 230Α’)».

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης των Π.Ε. Κεφαλονιάς και Ιθάκης-Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων ενημερώνει τους φορείς μεταποιητικών δραστηριοτήτων, με εγκατεστημένη ισχύ μηχανολογικού εξοπλισμού μέχρι 10KW που ήδη λειτουργούν, αλλά λόγω, των διατάξεων του άρθρου 44 παράγραφοι 2 και 3 του Ν. 4155 /2013 τέθηκαν εκτός του πεδίου εφαρμογής, των διατάξεων των άρθρων 17 έως 40 του Ν. 3982/2011, ότι υποχρεούνται μέχρι 7 Ιουνίου 2017, να συμμορφωθούν στις σχετικές διατυπώσεις λειτουργίας τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αδειοδότησης, μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι υπόχρεοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της υπηρεσίας ή στο τηλ.: 2671360525.

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ