Προκήρυξη για νέους επιχειρηματίες

Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΣΧΕΔΙΑ

Στο προκηρυχθέν Πρόγραμμα ενισχύονται Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού και θα διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης μέχρι και την 1η εκταμίευση της επιχορήγησης.

Αναλυτικότερα ενισχύονται 2 κατηγορίες επιχειρήσεων:

Κατηγορία Α. Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία προκήρυξης του Προγράμματος (07/11/ 2017) και θα διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ για την επένδυσή τους μέχρι την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.

Κατηγορία Β. Επιχειρήσεις-Τουριστικά Καταλύματα που έχουν συσταθεί και για τις οποίες μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης ισχύουν σωρευτικά τα κάτωθι:

Έχουν αποκτήσει έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 ή/και τους ΚΑΔ: 41.20.20.01 ή 41.20.20.02.

Το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα από τη σύστασή του (μηδενικός κύκλος εργασιών).

Δεν έχει εκδοθεί άδεια (σήμα) λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος.

Διαθέτουν άδεια δόμησης για το συγκεκριμένο τουριστικό κατάλυμα.

Β.ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (σύμφωνα με τον Ν.4276/2014)

Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα

Ξενοδοχεία τριών αστέρων και άνω, δυναμικότητας 10 έως και 50 κλίνες.

Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων που προβλέπονται στο π.δ. 33/1979.

Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping), τριών αστέρων και άνω.

Ξενώνες φιλοξενίας νέων.

Μη Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα

Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα-τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες με ελάχιστο αριθμό κατοικιών τρείς.

Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα κατηγορίας 3 κλειδιών και άνω και ελάχιστη δυναμικότητα 10 κλινών.

Τουριστικά Γραφεία

Τουριστικά γραφεία κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 393/1976 (Α’199).

Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων.

Επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ. εκ.

Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) που έχουν στην κυριότητα, νομή ή κατοχή τους ένα ή περισσότερα ειδικά τουριστικά λεωφορεία του ν. 711/1977.

Ναυλομεσιτικά γραφεία που αναλαμβάνουν την εκναύλωση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής.

Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού

Αθλητικός Τουρισμός: α) στη θάλασσα (π.χ. καταδύσεις αναψυχής, γήπεδα γκολφ, μίνι γκολφ, θαλάσσιο σκι, θαλάσσιο αλεξίπτωτο, ιστιοσανίδα, ιστιοδρομίες, Kitesurf, κολύμβηση και λοιπά θαλάσσια αθλήματα), β) σε λίμνες-ποτάμια (π.χ. κανό καγιάκ, ράφτινγκ κ.α), γ) σε ορεινές, ημιορεινές, πεδινές ή/ και αστικές και ημιαστικές περιοχές (πχ ορειβασία, αναρρίχηση, πίστες mountain bike, αιωροπτερισμός-αλεξίπτωτο πλαγιάς, διάβαση φαραγγιών-δασών, τουρισμός άγριας ζωής, ποδηλασία πόλης, ιππασία κ.α).

Θαλάσσιος τουρισμός: όπως π.χ. θαλάσσιο σκι, στην ειδική αυτή μορφή τουρισμού περιλαμβάνονται δραστηριότητες αναψυχής που συνδέονται με θαλάσσιες περιηγήσεις (κρουαζιέρες με κρουαζιερόπλοια ή άλλα επαγγελματικά σκάφη αναψυχής).

Τουρισμός υπαίθρου: α) φυσιολατρικός τουρισμός που αναπτύσσεται στις χαρακτηριζόμενες «φυσικές» περιοχές με σκοπό να αποκτήσουν γνώσεις για τη φύση οι τουρίστες, β) τουρισμός παρατήρησης και ερμηνείας της φύσης (π.χ. παρατηρητήρια, κέντρα ενημέρωσης επισκεπτών και ορειβατικά καταφύγια), γ) περιπατητικός τουρισμός που αναπτύσσεται στα περιπατητικά μονοπάτια της υπαίθρου και δ) περιηγητικός τουρισμός όταν η περιήγηση ή η εκδρομή γίνεται στην ύπαιθρο.

Άλλες ειδικές-εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Ψυχαγωγικά και θεματικά πάρκα πχ πάρκα περιπέτειας, πάρκα ομοιωμάτων (miniature parks) κ.ά.

Γ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι από 25.000 € – 400.000 με το ποσοστό επιδότησης να ορίζεται στο 45%. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού (0.2EME), το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται 5% μόνο μετά την πιστοποίηση επίτευξης αυτού του στόχου και με διατήρηση τουλάχιστον 1 έτους από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος.

Δ. ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

Μηχανήματα-Εξοπλισμός-εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος

Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης

Προβολή, προώθηση και συμμετοχή σε εκθέσεις

Δαπάνες τεχνικών μελετών Μηχανικού και υπηρεσιών Φοροτεχνικού και Νομικού Συμβούλου

Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού

Μεταφορικά μέσα – εννιά θέσεων ή επαγγελματικά

Σύνταξη και Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου

Ε. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες μετά την προκήρυξη του Προγράμματος (07/11/2017).

Η διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται σε διάστημα 30 μηνών από την ημερομηνία απόφασης ένταξης της επιχείρησης.

Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση μαζί με τις συνδεδεμένες συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή την δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000€ μέσα στην τριετία (τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο προηγούμενα έτη).

Οι ελάχιστοι περιορισμοί ένταξης των σχεδίων πρέπει να τηρούνται υποχρεωτικά για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου.

Είναι επιλέξιμη και εντάσσεται στην κατηγορία του εξοπλισμού η προμήθεια αυτοκινήτων, σκαφών θαλάσσης και ποδηλάτων κάθε μορφής που προορίζονται προς εκμίσθωση, ειδικός εξοπλισμός για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων του εναλλακτικού τουρισμού π.χ. κανό καγιάκ, ιστιοσανίδα, εξοπλισμός αναρρίχησης, jet-ski, aqua scooter).

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο. Υποχρεωτικά πρέπει να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον του 60%.

Δαπάνες τουλάχιστον ίσες με ποσοστό 25% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στους πρώτους 16 μήνες υλοποίησης της επένδυσης.

Οι απαιτούμενες άδειες για την υλοποίηση του σχεδίου (όπως π.χ. άδεια δόμησης) απαιτείται να έχουν εκδοθεί εντός των πρώτων 12 μηνών από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης.

Δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α’ και β’ βαθμού.

Σε περίπτωση κτιριακών δαπανών απαιτείται μισθωτήριο συμβόλαιο για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) ετών από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Eνταξης της επένδυσης, ενώ σε περίπτωση ανέγερσης κτιρίου τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη.

Δεν είναι δυνατή η σύσταση νέας επιχείρησης (ΑΦΜ) για την εκμετάλλευση του ίδιου καταλύματος/σήματος λειτουργίας, με εταίρο την προηγούμενη επιχείρηση ή τους εταίρους/μετόχους αυτής.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

VENTUS CONSULTING – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας Διεύθυνσης Επιχορηγούμενων Προγραμμάτων ΕΣΠΑ και Αναπτυξιακού Νόμου.

Πιτσίλκα Νόνα, Οικονομολόγος-Στατιστικός

Κοντομέρκος Θεόδωρος, Οικονομολόγος

Κεφαλονιά: Κωνσταντίνος Πρέντζας