Προκήρυξη 11 θέσεων Νοσηλευτικού πρόσωπικού

Το ΚΕΕΛΠΝO ανακοίνωσε την πρόσληψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού για τη λειτουργία Μονάδων Εντατικής Θεραπείας σε όλη την Ελλάδα.

Στην Κεφαλονιά, η προκήρυξη αφορά την πρόσληψη για θέσεις: τριών (3) γιατρών, μία (1)νοσηλευτή Π.Ε, τεσσάρων (4) νοσηλευτών Τ.Ε και τριών (3) νοσηλευτών Δ.Ε.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης 31-3-2017

ΤOΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ν.Ε ΚΕΦΑΛOΝΙΑΣ

-ΙΘΑΚΗΣ