Προκηρύχθηκαν 20 θέσεις για 12 μήνες στο Γενικό Νοσοκομείο Αργοστολίου και στο Μαντζαβινάτειο Ληξουρίου

Ξεκίνησε το «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 64 ΤΟΥ Ν. 4430/2016 (Α’ 205)».

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, στο πλαίσιο που αφορά το ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης των μακροχρόνια ανέργων, στο Δημόσιο Τομέα της υγείας του άρθρου 64 του Ν. 4430/2016 (Α’ 205) προκηρύσσει, για το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας και το Γ.Ν. Κέντρο Υγείας Ληξουρίου, τις κάτωθι θέσεις εργασίας, για το χρονικό διάστημα των δώδεκα μηνών (12).

Γ.Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

 1. ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ KAI ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
 2. ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
 3. ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ-ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 1
 4. ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
 5. ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ-ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1
 6. ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 4
 7. ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
 8. ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 3
 9. Γ.Ν. Κ.Υ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ KAI ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
 10. ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
 11. ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
 12. ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
 13. ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1

14 ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ) ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 1

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται-αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου-στην ιστοσελίδα www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, από 12.12.2016 έως και 22.12.2016.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ www.oaed.gr στη διαδρομή- ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ.

ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Νοσοκομείο Αργοστολίου
Μαντζαβινάτειο Νοσοκομείο