Προκλητική αδιαφορία: Με τα την Κέρκυρα, θα ακολουθήσει η Κεφαλονιά;

Παντελής Αμούργης

Με το παρόν κείμενο πρέπει να ακουστεί η φωνή της Σάμης, της Πυλάρου και της Ερίσου. Απευθύνω, λοιπόν, έκκληση στους αρμόδιους φορείς να λειτουργήσει ομαλά ο δήμος, ρυθμίζοντας τα του οίκου του. Ήδη άλλοι νεοσυσταθέντες Δήμοι έχουν προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες σύναψης των προγραμματικών συμβάσεων που ρυθμίζουν ανοιχτές ενεργές συμβάσεις του πρώην ενιαίου δήμου, όπως ο δήμος της Βόρειας Κέρκυρας και ο δήμος της Νότιας Κέρκυρας με τον δήμο και καθολικό διάδοχο του πρώην ενιαίου, ΔήμοΥ Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (αρ. απόφασης δημοτικού συμβουλίου Δήμου Βόρειας Κέρκυρας 2-20/06.10.2019, αρ. απόφασης δημοτικού συμβουλίου Δήμου Νότιας Κέρκυρας 3-9/06.10.2019, αρ. απόφασης δημοτικού συμβουλίου Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων 2-10/07.10.2019 και 2-11/07.10.2019). Συνεπώς, βλέπουμε ότι ήδη από τις 07.10.2019 αντίστοιχος διασπώμενος Δήμος ως καθολικός διάδοχος έχει προβεί στη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με τους νεοσυσταθέντες Δήμους.

Τι συνέβη, άραγε, με τον Δήμο Κέρκυρας και σεβάστηκε τον εύλογο χρόνο του νομοθέτη; Τι συνέβη, άραγε, με την  (ορθή) οργάνωση της Κέρκυρας να αποφασίσει σχεδόν άμεσα μετά τη διάσπασή της την υπογραφή των προγραμματικών συμβάσεων; Η βούληση του νομοθέτη είναι ξεκάθαρη. Σκοπός της νομοθετικής ρύθμισης είναι η συνέχεια και η εύρυθμη διαδοχή των νεοσύστατων νομικών προσώπων στη θέση του προηγούμενου ενιαίου δήμου. Εξάλλου, με την πρόβλεψη Επιτροπής Παρακολούθησης εφαρμογής των προγραμματικών συμβάσεων, ο νομοθέτης θέλησε ευκρινώς και αδιαμφισβήτητα να υπάρξει ο απαραίτητος έλεγχος επίβλεψης της όλης διαδικασίας, ώστε να αποφευχθεί η οποιαδήποτε ένσταση μη νομιμότητας.

Σε αντίθεση, λοιπόν, με την Κέρκυρα, αλλά και άλλους ενδεχομένως Δήμους που έχουν προχωρήσει τη διαδικασία, όπως άλλωστε επιβάλλει ο νομοθέτης, οι δημοτικές παρατάξεις στο από 15.11.2019 δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Σάμης επέδειξαν προκλητική αδιαφορία καταψηφίζοντας την πρόταση του συνδυασμού μας ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ για έκδοση ομόφωνου Ψηφίσματος και για αποστολή επιστολής διαμαρτυρίας προς τον δήμο Αργοστολίου.

Αλήθεια, τι περιμένουμε ακόμα μετά από σχεδόν τρεις μήνες από τη διάσπαση του πρώην ενιαίου Δήμου; Ο Δήμος Κέρκυρας δηλαδή βιάστηκε; Αλήθεια, πότε θα προχωρήσει η εκ του νόμου προβλεπόμενη διαδικασία, από τη στιγμή που οι ενεργές συμβάσεις λήγουν τέλος του χρόνου; Πότε θα ακολουθήσει η Κεφαλονιά το παράδειγμα της Κέρκυρας; Ειδικά τώρα που ξεκαθάρισε το τοπίο του οικονομικού απολογισμού (οφειλές) του ενιαίου δήμου, τι άλλο τυχόν θα προκύψει, που θα καθυστερήσει την υπογραφή των προγραμματικών συμβάσεων;