Προσλήψεις στο Γενικό Νοσοκομείο Αργοστολίου ανακοίνωσε η Διοίκηση

O  διοικητής του ΓΝΚ Νικόλαος Βιβλάκης

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας έδωσε χθες στη δημοσιότητα για τα έτη 2016 -2017 τα ακόλουθα στοιχεία:

 1. ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ:

Το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας ενισχύθηκε με τις εξής προσλήψεις προσωπικού κατά Ειδικότητα και Σχέση Εργασίας:

Α) Ιατρικό Προσωπικό:

 1. ΙΑΤΡΟΙ ΕΣΥ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ

Α/Α, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ, ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΗΜΕΡ. ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1 ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ 12/5/2016

2 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ 12/10/2016

3 ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜ. Β 15/5/2017

4 ΜΑΙΕΥΤ-ΓΥΝΑΙΚΟΛ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ 24/5/2017

5 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΜ. Β 6/6/2017

6 ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΜ. Β 11/7/2017

7 ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ 31/7/2017

 1. ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡ. ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 2 ΧΡΟΝΙΑ 4/7/2016

2 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ 5/7/2016

3 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 1 ΧΡΟΝΟ 6/10/2016

4 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 1 ΧΡΟΝΟ 12/12/2016

5 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 1 ΧΡΟΝΟ 13/12/2016

6 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ 17/2/2017

7 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 1 ΧΡΟΝΟ 20/2/2017

8 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ 11/5/2017

9 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 2 ΧΡΟΝΙΑ 22/5/2017

10 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 1 ΧΡΟΝΟ 26/5/2017

Β) Νοσηλευτικό Προσωπικό

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΜΕΡ. ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1 ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΜΟΝΙΜΟΣ 22/8/2016

2 ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΜΟΝΙΜΟΣ 5/9/2016

3 ΜΑΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ 12/9/2016

4 ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΜΟΝΙΜΟΣ 15/9/2016

5 ΜΑΙΑ ΜΟΝΙΜΟΣ 15/9/2016

6 ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΜΟΝΙΜΟΣ 15/9/2016

7 ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΜΟΝΙΜΟΣ 20/9/2016

8 ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΜΟΝΙΜΟΣ 30/9/2016

9 ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΜΟΝΙΜΟΣ 24/4/2017

10 ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΜΟΝΙΜΟΣ 15/5/2017

Γ) Διοικητικο-Λοιπό Προσωπικό

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΕΣΗ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΜΕΡ. ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1 ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ 21/9/2016

2 ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ΜΟΝΙΜΟΣ 1/11/2016

3 ΔΙΟΙΚ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΟΝΙΜΟΣ 21/11/2016

4 ΔΙΟΙΚ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΟΝΙΜΟΣ 1/12/2016

5 ΔΙΟΙΚ-ΟΙΚΟΝΟΜ ΜΟΝΙΜΟΣ 5/12/2016

Δ) Προσωπικό στο πλαίσιο της Πράξης « Ειδικό Πρόγραμμα απασχόλησης 4000 μακρόχρονια ανέργων στον Δημόσιο Τομέα της υγείας του άρθρου 64 του Ν.4430/2016»μεσω ΟΑΕΔ διάρκειας δώδεκα (12)μηνών από Μάρτιο 2017

A/A ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Αρ.Ατόμων

1 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 3

2 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2

3 ΥΕ ΒΟΗΘ.ΥΓ.ΠΡΟΣΩΠ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ 3

4 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1

 1. ΜΕΘ

Μέσω ΚΕΕΛΠΝΟ προκηρύχθηκαν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) ετών οι εξής θέσεις

 1. ΤΡΕΙΣ (3)Θέσεις ΠΕ ΙΑΤΡΏΝ
 2. ΜΙΑ (1)Θέση ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
 3. ΤΕΣΣΑΡΕΣ (4)Θέσεις ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ και
 4. ΤΡΕΙΣ (3)Θέσεις ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ για τις οποίες εκτός των ιατρών και ΠΕ Νοσηλευτών, έχουν εκδοθεί τα οριστικά αποτελέσματα και αναμένεται η ανάληψη υπηρεσίας προκειμένου να ενεργοποιηθεί η ΜΕΘ/ΓΝΚ
 5. ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Α) Ιατρικό Προσωπικό

 1. Εκκρεμεί η αναπλήρωση από το Υπουργείο Υγείας τριών (3)ακόμη Ιατρών ΕΣΥ και συγκεκριμένα ενός (1)Χειρουργού Επιμ.Β ενός (1)Αναισθησιολόγου Επιμ,. Β΄ και ενός (1) Παιδοψυχιάτρου Επιμ.Β λόγω της μη αποδοχής διορισμού όσων επιλέχτηκαν από το αρμόδιο Συμβούλιο Επιλογής
 2. Εντός μηνός αναμένεται η επιλογή ενός Ψυχιάτρου Επιμελ,.Β΄ κλάδου Ιατρών ΕΣΥ από το αρμόδιο Συμβούλιο επιλογής του Νοσοκομείου
 3. Μετά τη συγκρότηση από την 6η ΥΠΕ του αρμόδιου Συμβουλίου Επιλογής έχουν σταλεί στους κριτές-εισηγητές οι αιτήσεις και τα λοιπά δικαιολογητικά των υποψηφίων ιατρών για μία (1)θέση Καρδιολόγου Επιμ. Β’ Κλάδου Ιατρών ΕΣΥ και
 4. Εντός μηνός αναμένεται η ανάληψη υπηρεσίας ενός (1)ειδικευόμενου ιατρού για την ειδικότητας της Παιδιατρικής με χρόνο ειδίκευσης δύο (2)χρόνια

Β) Λοιπό Προσωπικό

 1. Εχουν εκδοθεί τα προσωρινά αποτελέσματα της αριθμ. 7Κ/2016 προκήρυξης του ΑΣΕΠ για τις παρακάτω θέσεις

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ.ΑΤΟΜΩΝ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΜΟΝΙΜΟΣ ΓΕΝ.ΝΟΣ.ΚΕΦ/ΝΙΑΣ

2 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2 ΜΟΝΙΜΟΣ ΚΕΝ.ΨΥΧ.ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.ΚΕΦ/ΝΙΑΣ

3 ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1 ΜΟΝΙΜΟΣ ΚΕΝ.ΨΥΧ.ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.ΚΕΦ/ΝΙΑΣ

4 ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1 ΜΟΝΙΜΟΣ ΚΕΝ.ΨΥΧ.ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.ΚΕΦ/ΝΙΑΣ

 1. Εκκρεμεί η έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων της αριθμ. 7Κ/2016 προκήρυξης για την παρακάτω θέση

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ.ΑΤΟΜΩΝ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 ΜΟΝΙΜΟΣ ΓΕΝ.ΝΟΣ.ΚΕΦ/ΝΙΑΣ

Ο διοικητής του Γ.Ν. Κεφ/νίας

ΝΙΚΟΣ ΒΙΒΛΑΚΗΣ

Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο