Προστατέψτε τις θαλάσσιες χελώνες λέει η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

Στην «προστασία θαλασσίων χελωνών με την αποτροπή εξημέρωσής τους», αναφέρεται η ανακοίνωση των Πε. Εν. Κεφαλονιάς και Ιθάκης.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Έχει διαπιστωθεί, από το Τμήμα Αλιείας της Π.Ε. Κεφαλληνίας (συναρμόδια Υπηρεσία διαχείρισης και προστασίας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων), ότι αρκετές θαλάσσιες χελώνες, προσελκύονται στον λιμένα Αργοστολίου για να τραφούν από διερχόμενους τουρίστες. Επιπλέον, κάποιοι εξ αυτών για να έρθουν σε επαφή με τις θαλάσσιες χελώνες και να φωτογραφηθούν, πλησιάζουν τα χέρια τους ή τα πόδια τους σε πολύ μικρή απόσταση από αυτές και υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ατύχημα.

Οι θαλάσσιες χελώνες είναι μεταναστευτικά είδη, δηλαδή κατά ένα σημαντικό μέρος του κύκλου ζωής τους ταξιδεύουν στους βιοτόπους αναπαραγωγής τους και στα τροφικά πεδία της Μεσογείου θάλασσας. Όπως σε κάθε άγριο ζώο, η επαφή με τον άνθρωπο ή η φροντίδα από αυτόν δεν συμβάλλει στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους. Αντίθετα η πρακτική της σίτισης των θαλασσίων χελωνών όχι μόνο παρεμβαίνει στην φυσική τους τάση να μεταναστεύουν, αλλά διδάσκει και τους ανθρώπους μια λανθασμένη αντίληψη για τα άγρια ζώα.

Ενημερώνουμε ότι όσοι εφαρμόζουν την οικοπαρατήρηση, είναι απαραίτητο να ακολουθούν την ορθή παρατήρηση της θαλάσσιας χελώνας, ο οποίος διασφαλίζει την ισορροπία μεταξύ της προστασίας του είδους και της ευκαιρίας του κοινού να απολαύσει μια βιώσιμη και εκπαιδευτική εμπειρία παρατήρησης της άγριας ζωής.

«Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ»