«Προστατευόμενα αυστηρά δίθυρα μαλάκια»

Το Τμήμα Αλιείας, της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς, ενημερώνει τα εξής:

Ορισμένα είδη δίθυρων μαλακίων προστατεύονται αυστηρά από την Εθνική και Ενωσιακή νομοθεσία καθώς και από τις Διεθνείς Συμβάσεις, τις οποίες η Ελλάδα έχει κυρώσει μεμονωμένα αλλά και ως Κράτος Μέλος της ΕΕ και έχουν ενσωματωθεί στην νομοθεσία για την προστασία των οικοτόπων και της άγριας πανίδας και χλωρίδας.

Ειδικότερα απαγορεύεται σε όλη την επικράτεια η αλίευση, η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση, η εκφόρτωση, η αποθήκευση, η πώληση και η έκθεση ή η προσφορά για πώληση των ειδών Lίthophaga lίthophaga (πετροσωλήνας ή λιθοδόμος ή χουρμάς), Pholas dactylus (δάκτυλο, φτερά αγγέλου, φολάδα) και Pinna nobίlis (πίννα).

Σε περίπτωση που γίνει αντιληπτή οποιαδήποτε παράβαση των ισχυουσών διατάξεων, παρακαλούνται οι υπηρεσίες και οι φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) να απευθύνονται στη Δ/νση Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων του ΥΠΑΑΤ, στα τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-9287145, 210- 9287192, 210- 9287149», καθώς και στα τηλέφωνα επικοινωνίας του Τμήματος Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς (2671360-572/573/643).

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ