Προσφυγή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για τα μπάζα από 11 κατοίκους της Παλικής

Προσφυγή υπογράφουν 11 κάτοικοι Παλικής προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση για ακύρωση της απόφασης του αντιπεριφερειάρχη Παναγή Δρακουλόγκωνα για μεταφορά μπάζων στον Αγιο Αντώνιο Ληουρίου.

Τον κείμενο της προσφυγής αναφέρει:

ΠΡΟΣ Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίων Νήσων

ΘΕΜΑ Ειδική Διοικητική Προσφυγή κατά της με αριθ. πρωτ 106961/25017 απο 14 .12. 2016 απόφασης της ΠΙΝ /Δ/νσης Ανάπτυξης της ΠΕ Κεφαλληνίας

Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, κάτοικοι η εκπρόσωποι επιχειρήσεων οι οποίοι κατοικούμε η δραστηριοποιούμεθα εγγύς της περιοχής του Αγίου Αντωνίου της Δημοτικής Ενότητας Παλικής του Δήμου Κεφαλλονιάς, ως έχοντες άμεσο έννομο συμφέρον, προσφεύγουμε ενώπιων σας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν. 3853/2010 άρθρο 227, εμπροθέσμως και ζητούμε την ακύρωση της απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας με αριθ. πρωτ 106961/25017 από 14 .12. 2016, με τη οποία χορηγήθηκε άδεια εγκατάστασης κινητής μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων από εκσκαφές κατασκευές και κατεδαφίσεις ( ΑΕΚΚ) σε χώρο υποδοχής κινητών μονάδων για τη επεξεργασία μη επικινδύνων ΑΕΚΚ στο Νομό Κεφαλληνίας ,Δήμος Κεφαλονιάς Δημοτική Ενότητα Παλικής εκτός εγκεκριμένου σχεδίου, θέση Αγ Αντώνιος στον Γεράσιμο Κουλουμπή του Ηλία για τους κάτωθι λόγους.

Η θέση των κατοικιών η των επαγγελματικών μας εγκαταστάσεων ευρίσκεται σε απόσταση μεταξύ 50 και 250 μήτρων από των χώρο στον οποίο χορηγήθηκε η άδεια εγκατάστασης της κινητής μονάδας δηλαδή σπαστηροτριβείου απο την λειτουργία της οποίας ο θόρυβος και η σκόνη θα υποβαθμίσουν την ποιότητα της ζωής μας, την αξία της ακίνητης περιουσίας ή της επιχείρησης μας, και θα αυξηθεί κατακόρυφα ο κίνδυνος τροχαίου ατυχήματος για εμάς τα μέλη των οικογενειών μας και των πελότων μας κατά περίπτωση

Ο θόρυβος και τα καυσαέρια των μεγάλου μεγέθους φορτηγών αυτοκινήτων τα οποία συνεχώς και εντατικά θα μεταφέρουν ΑΕΚΚ προς επεξεργασία θα επιτείνει το θόρυβο και θα αυξήσει τα αιωρούμενα σωματίδια και επομένως θα επιβαρύνει ετι πλέον το περιβάλλον και την υγεία μας.

Θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η κυκλοφορία στον επαρχιακό δρόμο Ληξουρίου Κατωγης με τον οποίο εφάπτεται η θέση εγκατάστασης της μονάδας   και θα αυξηθεί κατακόρυφα η πιθανότητα τροχαίου ατυχήματος αφού σε επαφή με το χώρο στον οποίο θα εγκατασταθεί η κινητή μονέδα λειτουργεί πρατήριο καυσίμων ενώ σε απόσταση εκατό μέτρων και στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας λειτουργεί δεύτερο πρατήριο καυσίμων και σε απόσταση 60 μέτρων υπάρχει και λειτουργεί μεγάλο supper market.

Το έδαφος στο χώρο εγκατάστασης της κινητής μονάδας είναι άργιλος ο οποίος κατά την κίνηση των αυτοκινήτων παράγει τεράστιες ποσότητες σκόνης ενώ εαν διαβραχεί δεν απορρόφα το νερό και θα παράγει μεγάλες ποσότητες λάσπης οι οποίες μέσω των ελαστικών των αυτοκινήτων θα μεταφέρεται στον επαρχιακό δρόμο αυξάνοντας την πιθανότητα ατυχημάτων.

Όλα τα ανωτέρω επιβαρύνουν το περιβάλλον την υγεία και την περιουσία μας και μας καθιστούν υποψήφια θυματα τροχαίων αφού εμεις ζούμε και κινούμεθα στην περιοχή.

Σημειωτέον οτι η περιοχή πέριξ του χώρου εγκατάστασης έχει όλα τα στοιχεία για να χαρακτηριστεί οικισμός.

Πλέον της ανωτέρω περιβαλλοντικής υποβάθμισης η απόφαση θα πρέπει να ανακληθεί επειδή δεν είναι νόμιμη και ειδικότερα.

Ο χώρος στον οποίο ο εκμεταλλευτής ζήτησε και έλαβε άδεια για την εγκατάσταση της κινητής μονάδας αποτελεί τμήμα ευρύτερης έκτασης επιφανείας 75 στρεμμάτων εντός της οποίας έχει κατασκευαστεί το αθλητικό συγκρότημα του Αγίου Αντωνίου του τέως Δήμου Παλικής στο οποίο περιλαμβάνονται, ποδοσφαιρικό γήπεδο με φυσικό χλοοτάπητα, στίβος με ταρτάν και σκάμμα, κερκίδες, και βοηθητικό γήπεδο ποδοσφαίρου, το οποίο ανήκει κατά κυριότητα στον Δήμο Κεφαλονιάς και έχει παραχωρηθεί για χρήση στην ΚΕΔΗΚΕ του Δημού Κεφαλονιάς και επομένως έχει καθορισμένη εν τοις πράγμασι χρήση για αθλητικές δραστηριότητες.

Σημειωτέον άτι η είσοδος των φορτηγών οχημάτων θα γίνεται από την διαμορφωμένη από το έτος 2002 κεντρική είσοδο του Σταδίου όπου μάλιστα η τότε δημοτική αρχή έχει κατασκευάσει τους ολυμπιακούς κύκλους.

Με αυτά τα δεδομένα η αποκοπή μέρους της εκτάσεως στην οποία έχουν αναπτυχθεί οι αθλητικές εγκαταστάσεις και η χρησιμοποίηση της για χώρο επεξεργασίας ΑΕΚΚ δεν είναι συμβατή με την ήδη διαμορφωμένη αθλητική χρήση της όλης έκτασης.

Τέλος η χρήση της επιφάνειας η οποία παραχωρήθηκε στον εκμεταλευτή Κουλουμπή Ηλία για εγκατάσταση κινητής μονάδας επεξεργασίας ΑΕΚΚ είναι απόλυτος παράνομη αφού ο ίδιος δεν είναι ιδιοκτήτης και δεν υπάρχει απόφαση ούτε του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΗΚΕ (η οποία είναι ο χρήστης) αλλά ούτε και του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεφαλλονιάς για την παραχώρηση αυτού του τμήματος του αθλητικού σταδίου για εγκατάσταση κινητής μονάδος επεξεργασίας ΑΕΚΚ

Επικουρικώς στα ανωτέρω αναφέρεται οτι η παραχώρηση δημοτικής έκτασης σε ιδιώτη ως εν προκειμένω είναι δυνατή μόνο κατόπιν διαγωνισμού και αφού καθοριστούν οι όροι και το τίμημα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατα νόμον.

Όλα τα ανωτέρω στοιχεία δεν κατατεθήκαν αρμοδίως και θέλουμε να πιστεύουμε οτι ο τελικώς υπογράφων παραπλανήθηκε

Τέλος θα πρέπει να διερευνηθεί αν η επεξεργασία των ΑΕΚΚ τα οποία σε πρώτη φάση σύμφωνα με το Δήμο προβλέπεται να μεταφερθούν στην εν λόγω εγκατάσταση και τα οποία προέρχονται απο τρία έργα τα οποία εκτελεί ο Δήμος στην πόλη του Αργοστολίου αποτελεί ή θα ώφειλε να αποτελεί συμβατική υποχρέωση των αναδόχων των ως άνω έργων υποθεσή η οποία εάν ευσταθεί καθιστο και για αυτό το λόγο παρανομη την αδεια εγκατάστασης της κινητης μονάδας στο συγκεκριμένο χώρο.

Υπογράφουν

Σπυρογιαννης Περδικης

Σπυρος Βιτωρατος

Κωστας Δρακονταϊδής

Γερασιμος Συνοδινος

Γιωργος Λυκουδης

Κοσμας Αντωνατος

Ντινος Ερτσος

Διονυσης Μοσχοπουλος

Γερασιμος Γαλατης

Παναγης Βασιλατος

Γρηγορης Βασιλατος