Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στο Βαθύ

ΓΕ.Π.Α.Δ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ-Υποβολή Αποφασης Διακοπής Κυκλοφορίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 19/2019

ΘΕΜΑ: «Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων στο Βαθύ Ιθάκης».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη

  1. Το άρθρο 8 Ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υ.Δ.Τ».
  2. Τα άρθρα 3§2, 4§3, 19§3 και 52§2 του Ν. 2696/99(Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 48 του Ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261/17-12-2014).
  3. Το άρθρου 33 παρ.5 του Π.Δ. 14/ 2001 «Οργάνωση Υπηρεσιών ΕλληνικήςΑστυνομίας».
  4. Των άρθρων 31κ.ε. του Π.Δ. 161/ 88 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
  5. Το υπ’ αριθμ’ 477 από 24-7-2019 έγγραφο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ιθάκης «Ο ΦΗΜΙΟΣ».
  6. Την υπ. αριθ. 7177/19/1619797 από 1-8-2019 αναφορά του Αστυνομικού Τμήματος Ιθάκης.

Στα πλαίσια της διεξαγωγής της πολιτιστικής εκδήλωσης «ΘΕΡΝΟΝ» η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Βαθύ Ιθάκης και με σκοπό την εξασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής της εν λόγω εκδήλωσης, την ασφάλεια των συμμετεχόντων και την ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αρθρο 1ο

Την διακοπής κυκλοφορίας και την απαγόρευση της στάθμευσης όλων των οχημάτων από την 18:00’ ώρα της 7-8-2019 έως την 03:00’ ώρα της 8-8-2019 και από 18:00’ ώρα της 8-8-2019 έως την 03:00’ ώρα της 9-8-2019 στην οδό Οδυσσέως και συγκεκριμένα από τη διασταύρωσή της με την οδό Δουρείου Ίππου έως την διασταύρωση της με το Δημοτικό Πάρκιν.

Άρθρο 2ο

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς της πόλεως του Βαθέως Ιθάκης που δεν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των οχημάτων, με μέριμνα και φροντίδα του Αστυνομικού Τμήματος Ιθάκης.

Άρθρο 3ο

Οι παραβάτες της παρούσης τιμωρούνται για μεν την στάθμευση κατά τις διατάξεις των άρθρων 3,4,5 και 34 του Ν. 2696/99 «Κ.Ο.Κ.» για δε τα μέτρα περιορισμού ή απαγόρευσης της κυκλοφορίας κατά τις διατάξεις του άρθρου 52§8 του Ν. 2696/99 «Κ.Ο.Κ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 48 Ν. 4313/2014.

Άρθρο 4ο

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την τοποθέτηση των σχετικών ρυθμιστικών πινακίδων.

Ο διευθυντής
ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΜΠΟΥΜΗΣ
Αστυν. Διευθυντής