Προτίθεστε να αποκαταστήσετε την νομιμότητα στον ΦΟΔΣΑ ή όχι;

Προς κ. Περιφερειάρχη.

Ο ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων προέκυψε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 93 του γνωστού και  ως αντι-περιβαλλοντικού νόμου Χατζηδάκη.

Τόσο η αρχική του δομή, όπως καθορίστηκε στον αρχικό νόμο, όσο και κυρίως η συνέχεια της ύπαρξης και λειτουργίας του, βρίθει από σειρά παρατυπιών και παρανομιών, για τις οποίες επανειλημμένα έχουμε τοποθετηθεί και μάλιστα ενώπιον του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Υπενθυμίζουμε, την μη εκπροσώπηση όλων των περιφερειακών ενοτήτων στο ΔΣ του φορέα, τον διορισμό και όχι την εκλογή των μελών του ΠΣ που συμμετέχουν στο ΔΣ, το γεγονός ότι δεν ήλθε ποτέ στο ΠΣ η έγκριση του καταστατικού του φορέα, την μη λήψη απόφασης από το ΠΣ για την εκπροσώπηση των μετοχών της ΠΙΝ στην Γενική Συνέλευση του ΦΟΔΣΑ, και άλλα «ων ουκ έστι τέλος».

Τα περισσότερα από αυτά που έχουμε επισημάνει, με βάση τις αποφάσεις 4 και 5/22-4-2021 της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Κ.Δ.Κ αναδείχθηκαν ως παρατυπίες, παρανομίες και παραλείψεις, καθιστώντας άκρως προβληματική την συνέχιση λειτουργίας του φορέα αλλά και το αποτύπωμα των μέχρι τώρα αποφάσεων και ενεργειών του.

Διαβάσαμε σε επετειακό δελτίο τύπου που εκδώσατε για τον ένα χρόνο λειτουργίας του ΦΟΔΣΑ ΙΝ να ισχυρίζεστε ότι δεν σας δεσμεύει καμία απόφαση και γενικώς να θεωρείτε ότι «όλα καλώς καμωμένα», να προσθέτετε δε ότι όσες/όσοι επισημαίνουν κακώς κείμενα το πράττουν μόνο για λόγους εντυπώσεων και αντιπολίτευσης στο έργο σας.

Επειδή όμως αυτή η προκλητική σας συμπεριφορά απέναντι σε νόμους και κανόνες και κυρίως απέναντι στο τοπικό συμφέρον στην διαχείριση των στερεών αποβλήτων δεν είναι ανεκτή,

σας ΕΠΕΡΩΤΟΥΜΕ :

  • Για ποιο, λόγο δυο μήνες μετά την λήψη των αποφάσεων της Ειδικής Επιτροπής και ένα μήνα μετά την επίσημη δημοσίευση τους, δεν έχετε σπεύσει να συμμορφωθείτε ;
  • Θεωρείτε ότι είστε υπεράνω των νόμων του Ελληνικού κράτους;
  • Εν τέλει τι θα πράξετε για την αποκατάσταση της νομιμότητας στην συγκρότηση και λειτουργία του ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων; Προτίθεστε να αποκαταστήσετε την νομιμότητα ή όχι;