Προτεραιότητά μας η καθημερινότητα του Δημότη

Σε εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης προβαίνουν τις τελευταίες ημέρες τα συνεργεία του Δήμου μας.

Συγκεκριμένα επισκευάστηκαν οι κυβόλιθοι του πεζόδρομου επί Χοϊδά και Λιθοστρώτου ενώ αντικαταστάθηκαν και οι σπασμένες σχάρες αποχέτευσης ομβρίων υδάτων επί του οδοστρώματος.

Με τις ενέργειες που πραγματοποιούμε σε καθημερινή βάση αποδεικνύουμε και έμπρακτα ότι η βελτίωση της καθημερινότητας μας αποτελεί βασική προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής.

Ο Α/ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΣΑΜΟΥΡΗΣ