Προτεραιότητα της Περιφέρειας Ιονίων η διανομή των ειδών πρώτης ανάγκης

Στ. Τραυλός

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων θέλοντας να καλύψει το κενό που δημιούργησε στον ευαίσθητο αυτό τομέα, η προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή, δεδομένου ότι το πρόγραμμα παρέμενε ανενεργό από το 2017, προχώρησε στην ενεργοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Άπορους (ΤΕΒΑ).

Προτεραιότητα της Περιφερειακής Αρχής και στην Κεφαλονιά και Ιθάκη είναι να λειτουργήσει η διανομή των ειδών πρώτης ανάγκης. Γνωρίζουμε τη δυσμενή κατάσταση, στην οποία βρέθηκαν δικαιούχοι συμπολίτες μας, οι οποίοι στερήθηκαν είδη πρώτης ανάγκης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Αλληλεγγύης, την περίοδο της κρίσης από ανικανότητα και αδιαφορία της πρώην Περιφερειακής Αρχής και δυσλειτουργιών της Διοίκησης.

Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για άλλα λάθη και αστοχίες και έχοντας αυξημένη την ευθύνη απέναντι στους συμπολίτες μας για την ορθή εφαρμογή του Προγράμματος σας γνωστοποιούμε ότι η Περιφερειακή Αρχή καταβάλει κάθε προσπάθεια για τον εξορθολογισμό των διαδικασιών υλοποίησής του ώστε τα ευμενή αποτελέσματα να καταλήξουν στους αποδέκτες του.

Σήμερα το Πρόγραμμα υλοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στην Κεφαλονιά, χάρη στην μεθοδικότητα, συνέπεια και θέληση της Περιφερειακής Αρχής προσφέροντας στους δικαιούχους του Προγράμματος είδη πρώτης ανάγκης που τους ήταν απαραίτητα ιδιαίτερα υπό τις παρούσες δυσμενείς συγκυρίες. 

Ευχαριστούμε και τους υπαλλήλους της Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης για την οργάνωση και την συμβολή τους στην απρόσκοπτη διανομή σύμφωνα με τους κανόνες για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Ο αντιπεριφερειάρχης

Π.Ε. Κεφαλονιάς και Ιθάκης

ΣΤΑΥΡΟΣ Π. ΤΡΑΥΛΟΣ