ΠΙΝ: Προχωρεί ο νέος ΦΟΔΣΑ Ιονίων

Κατα την σημερινή Γενική Συνέλευση του νεοϊδρυθέντος διαβαθμιδικού Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Ιονίων Νήσων, από τους μετέχοντες εκπροσώπους της Περιφέρειας και των Δήμων που έχουν καταβάλει το μετοχικό του κεφάλαιο, ομόφωνα αποφασίστηκε η αγαστή συνεργασία μεταξύ όλων των μελών – μετόχων και η υποστήριξη από όλα τα μέλη (Δήμοι και πρώην Δημοτικοί και Διαδημοτικοί Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) με παροχή στοιχείων και δεδομένων της λειτουργίας τους προς τον ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων με πρωτο στοχο την ολοκλήρωση των διαδικασιών δημοπράτησης των εργοστασίων στο άμεσο χρονικό διάστημα.

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου, ενημέρωσε για την πορεία οργάνωσης της λειτουργίας του Φορέα, της έγκρισης από το Υπουργείο Εσωτερικών για την πρόσληψη Γενικού Διευθυντή επί θητεία όπως και την έκδοση Διαπιστωτικών Πράξεων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση για την Ζάκυνθο, την Κεφαλληνία και την Λευκάδα, ενώ εξακολουθεί να βρίσκεται σε εκκρεμότητα η υπόθεση της Κέρκυρας λόγω μη συνεργασίας του ΣΥΔΙΣΑ.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην τροποποίηση της πράξης με τίτλο “Ολοκληρωμένη Διαχειριση Αποβλήτων Κεφαλονιάς” η οποία κοινοποιήθηκε σήμερα σύμφωνα με την οποία ο ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων γίνεται δικαιούχος, κύριος και φορέας λειτουργίας του έργου.

Τονίστηκε ομόφωνα η υποχρέωση των Δημάρχων να συμμετάσχουν στο νέο Φορέα σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο όπως και της υποχρέωσης απέναντι στους πολίτες οι οποίοι επιζητούν αποτελεσματικές, άμεσες λύσεις στα προβλήματα διαχείρισης απορριμμάτων και ολοκληρωμένου σχεδιασμού.

Επίσης, επισημάνθηκε μη κατανόηση της συμπεριφοράς και η ανησυχία για τους Δήμους Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, όπως και Αργοστολίου (Κεφαλληνίας) οι οποίοι δεν έχουν καταβάλει το μετοχικό τους κεφάλαιο και δεν έχουν ξεκαθαρίσει την θέση τους ούτε προς τον νέο ΦΟΔΣΑ, ούτε προς τους δημότες, ούτε προς τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης για την θέση τους στον ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων και στην διαδικασία της ολοκληρωμένης διαχείρισης.

Αποφασίστηκε και η τροποποίηση του καταστατικού για ένταξη νομοθετικής διάταξης η οποία προβλέπει την εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του νέου ΦΟΔΣΑ από κάθε Περιφερειακή Ενότητα.