Προχωρεί το εργοστάσιο αφαλάτωσης νερού, με ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό

Ο Δήμος Κεφαλλονιάς βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την δημοπράτηση με ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό ενός ακόμη μεγάλου έργου για το Αργοστόλι. Πρόκειται για την «ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 8.000 Κ.Μ. ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ», έργο προυπολογισμού 7.458.835,6 € που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ («ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014 – 2020.»)

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση θέση σε δοκιμαστική λειτουργία και κανονική λειτουργία – συντήρηση για 6 έτη προκατασκευασμένης μονάδας αφαλάτωσης υφάλμυρου ύδατος, τύπου Αντίστροφης Ώσμωσης (R.O.), δυναμικότητας επεξεργασμένου νερού 8.000m3/ ημέρα, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς.

Η μονάδα, θα λειτουργεί με τη μέθοδο της Αντίστροφης Όσμωσης (R.Ο.), θα είναι προκατασκευασμένη και έτοιμη προς λειτουργία, εργονομικά τοποθετημένη εντός μεταλλικών εμπορευματοκιβωτίων (containers) ή κατάλληλου μεταλλικού προκατασκευασμένου οικίσκου, όπως προδιαγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 11η Σεπτεμβρίου

Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο που θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής δημοτών και επισκεπτών καθώς για πρώτη φορά θα μπορούν να πιουν νερό από την βρύση τους περιορίζοντας την κοστοβόρο αγορά εμφιαλωμένου νερού ενώ θα περιοριστούν σημαντικά και οι ζημιές που παρουσιάζονται στις οικιακές συσκευές λόγω της χρήσης του «σκληρού» νερού σήμερα.

Σύντομα λοιπόν, άλλο ένα μεγάλο έργο θα ολοκληρωθεί και θα παραδοθεί προς χρήση στους δημότες, μέσα σε μία δύσκολη οικονομική συγκυρία, καθώς η Δημοτική Αρχή είναι αποφασισμένη να προχωρήσει τον σχεδιασμό της για την ανάπτυξη του νησιού μας.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ