Προχωρεί το Οδυσσειακό Κέντρο Ιθάκης

Yπογράφτηκε η  προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας-Δήμου Ιθάκης  & Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.» για την ανάθεση μελέτης  επισκευής του κτιρίου ύψους 60.000,00 ευρώ η οποία θα παραδοθεί μέσα στον Απρίλιο. Την κατασκευή έχει αναλάβει οικονομικά εξ ολοκλήρου η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Σήμερα βάφουμε εξωτερικά το κτίριο, εναν πρόχειρο καλοπισμό.

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ
Δήμαρχος Ιθάκης