Προχωρεί το Οδυσσειακό Κέντρο της Ιθάκης

Εγκρίθηκε από την υπηρεσία ελεγκτικού συνεδρίου η προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Ιθάκης-Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και Αναπτυξιακής Εύδημος Α.Ε που αφορά την μετατροπή του παλαιού ειρηνοδικείου σε Οδυσσειακό Ψηφιακό Κέντρο Ιθάκης με ολική χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ύψους 440.000,00 ευρώ και προμήθεια ψηφιακών μέσων ύψους 350.000,00 ευρώ. Πρόκειται για ένα χρόνιο αίτημα της Ιθάκης το οποίο θα αναδείξει την Ιστορία του νησιού μας. Συνεχίζουμε…

(Διον. Στανίτσας FB)