Προωθώντας την κοινή λογική

Τη σύνταξη Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης για τις χορτολιβαδικές εκτάσεις αναθέτει στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ο Υπουργός Γεωργίας, σε μια προσπάθεια να ξεμπλέξει το “κουβάρι” με τους επιλέξιμους ή μη βοσκότοπους, το οποίο δημιούργησε τα τεράστια προβλήματα στις επιδοτήσεις των Επτανήσιων Κτηνοτρόφων, εκπληρώνοντας μια υποχρέωση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ενωση αλλά και μια υποδομή για την παραγωγική ανασυγκρότηση του κλάδου της εκτατικής και μετακινούμενης κτηνοτροφίας.

Το περιεχόμενο των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης πρέπει να στοχεύει στην υλοποίηση μιας αναγνωριστικής μελέτης του κάθε βοσκότοπου ξεχωριστά από ομάδα εργασίας με τη συμμετοχή δασολόγου, γεωπόνου, κτηνιάτρου, ζωοτέχνη αλλά και του κτηνοτρόφου – χρήστη καθώς και του ιδιοκτήτη του βοσκότοπου, με έμφαση την αριστοποίηση της απόδοσης, την αειφορική κάρπωση προς όφελος της βιώσιμης ανάπτυξης της κτηνοτροφίας και της διασφάλισης της οικολογικής ισορροπίας.

Στόχος των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης είναι όχι μόνο η απογραφή της φυσιογνωμίας, του καθεστώτος χρήσης και του παραγωγικού δυναμικού του κάθε βοσκότοπου με σύγχρονες τεχνολογίες, προκειμένου να γίνει καταγραφή της επιφάνειας του, αλλά ο υπολογισμός της φέρουσας βοσκοϊκανότητας του (πόσα ζώα δηλαδή μπορεί να σηκώσει) και η αποτύπωση της λιβαδικής κατάστασης, (δηλαδή πως, πότε και ποιες περιόδους πρέπει ο βοσκότοπος να ξεκουράζεται) ώστε να γίνεται ορθολογική και βασισμένη σε επιστημονικά κριτήρια διαχείριση αποφεύγοντας την επικινδυνότητα της ερημοποίησης που σημαίνει καταστροφή του βιολογικού δυναμικού της γης που οδηγεί σε συνθήκες ερήμου.

Πόσο έτοιμος όμως, είναι ο ντόπιος επαγγελματίας Κτηνοτρόφος αλλά και ο ιδιοκτήτης χορτολιβαδικής γης να δεχθούν τις νέες προτάσεις για τα βοσκοτόπια;

Σε μια εποχή όπου στην Ευρώπη, εντελώς απειλητικά, αλλάζουν ραγδαία τα πράγματα με το χρηματοδοτικό κενό της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου αφενός και αφετέρου με την έναρξη λειτουργίας δύο δορυφόρων προσπαθώντας να προωθήσουν την ποιότητα και την ταυτότητα των δικών τους προϊόντων, τα ντόπια αγροτικά κτηνοτροφικά νοικοκυριά μπορούν να βρεθούν στο δρόμο παρασύροντας μαζί τους όλη την αλυσίδα του παραγωγικού συστήματος και κατ’ επέκταση συνολικά την τοπική οικονομία αν δεν προωθήσουμε την κοινή λογική.

Είναι χρέος των αρμοδίων της περιφερειακής ανάπτυξης της υπαίθρου να προωθήσουν εκείνες τις πρωτοβουλίες που θα συμβάλλουν στη άμεση σύνταξη και εφαρμογή των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης στα Νησιά μας.