Πρωτοποριακό πρόγραμμα ανάδειξης και προστασίας

Tην συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως εταίρος σε μια διεθνή καινοτόμα δράση -την πρώτη στα Ιόνια Νησιά- για την ενεργοποίηση και ευαισθητοποίηση των πολιτών στην προστασία της βιοποικιλότητας και της προστασίας της αποφάσισε κατα πλειοψηφία το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων κατα την τακτική συνεδρίασή του που πραγματοποιήθηκε στην Ζάκυνθο.

Πρόκειται για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Alliance for the Effective Transnational Handling of Environmental Resources” – “AETHER” που θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στα πλαίσια του προγράμματος: INTERREG Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020, για την υλοποίηση μιας σύγχρονης τεχνολογικής υποδομής για τη βιοποικιλότητα και την πολιτική προστασία με συνεργασία τριών Ελληνικών Περιφερειών, δηλαδή των Ιονίων Νήσων, της Δυτικής Ελλάδας και της Ηπείρου και έξι Ιταλικών Περιφερειών.

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δρ. Κωνσταντίνος Καποδίστριας επεσήμανε πως πρόκειται για μια πρόταση που αφορά στις Περιφερειακές Ενότητες Ζακύνθου, Κερκύρας, Κεφαλονιάς και Λευκάδας με προτεινόμενο συνολικό προϋπολογισμό 600.000 ευρώ  για την ανάπτυξη ενός συστήματος τεχνολογίας και επικοινωνιών με Drone για τον έλεγχο εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση κινδύνων καταστροφών με έμφαση στη συλλογή πληροφοριών είτε σε τακτική βάση είτε σε σχεδόν σε πραγματικό χρόνο.

Ο Αντιπεριφερειάρχης ενημέρωσε για την ανάπτυξη ενός συστήματος καταγραφής για τη βιοποικιλότητα και την πολιτική προστασία που βασίζεται σε ένα εκτεταμένο δίκτυο για συλλογή δεδομένων, αισθητήρες χαμηλού κόστους σε πολλές τοποθεσίες που θα δημιουργούν τις προϋποθέσεις για βελτιωμένη παρατήρηση εκτεταμένων γεωγραφικών περιοχών, ταχύτερα εξαγωγή δεδομένων, έγκαιρη παρέμβαση.

Επίσης, εκτός από την ερευνητική εργασία και τον τεχνολογικό εξοπλισμό, το πρόγραμμα προβλέπει την ανάπτυξη του ρόλου και της συμμετοχής των πολιτών και των εθελοντικών οργανώσεων, βοηθώντας τους να γίνουν σχεδιαστές, παραγωγοί και τελικοί χρήστες νέων έξυπνων τεχνολογιών παρακολούθησης περιβάλλοντος στην περιοχή τους, όπως επεσήμανε ο κ. Καποδίστριας.

Το αναβαθμισμένο αυτό σύστημα παρακολουθησης της προστασίας της βιοποικιλότητας θα οδηγήσει στην προσαρμογή νέων πρωτοκόλλων και στρατηγικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της απώλειας της βιοποικιλότητας και των απειλών-κινδύνων της προστασίας του πολίτη. Επίσης, την υιοθέτηση κοινών πρωτοκόλλων για την πρόληψη των φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων των παράκτιων οικοσυστημάτων, των θαλασσίων προστατευμένων περιοχών και των κοινών βιολογικών πόρων.