Πρόγραμμα Ιατρείων Λειβαθούς

Σεπτέμβριος 2017. Ωράριο ιατρείων: 8:30 π.μ.-2 μ.μ.

Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου: Κεραμειές,

Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου: Κουρκουμελάτα,

Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου: Σβορωνάτα, Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου: Σπαρτιά,

Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου: Πεσσάδα,

Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου: Κεραμειές,

Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου: Κουρκουμελάτα,

Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου: Κεραμειές,

Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου: Κουρκουμελάτα,

Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου: Σβορωνάτα,

Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου: Σπαρτιά,

Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου: Πεσσάδα

Νικόλας Μοσχόπουλος

Γενικός Ιατρός

Τηλ. 69 444 606 69

Ιατρείο Κεραμειών: 26710 69101, Ιατρείο Κουρκουμελάτων: 26710 41217, Ιατρείο Σβορωνάτων: 26710 41220, Ιατρείο Πεσσάδας: 26710 69770, Κέντρο Υγείας Σάμης: 26740 22222.