Πρόγραμμα Σχολής Ανανέωσης Ταυτοτήτων προπονητών επιπέδου UEFA A – UEFA B – UEFA C, στο Ενωσιακό Φαρακλάτων

Η Σχολή Ανανέωση ταυτοτήτων προπονητών επιπέδου UEFA A – UEFA B – UEFA C θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28 και την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο Ενωσιακό Αθλητικό Κέντρο της ΕΠΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ – ΙΘΑΚΗΣ, στα Φαρακλάτα.

Εκπαιδευτής θα είναι ο κ. Γιάννης Βονόρτας και το πρόγραμμα της Σχολής έχει ως ακολούθως:

Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018 

09:00 – 14:00 Παρουσιάσεις Θεμάτων

14:00 – 16:00 Διάλειμμα

16:00 – 21:00 Παρουσιάσεις Θεμάτων

Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018

09:00 – 14:00 Παρουσιάσεις Θεμάτων