Πρόγραμμα ψηφιοποίησης στην Ιακωβάτειο Βιβλιοθήκη

Από την Ιακωβάτειο Βιβλιοθήκη εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Το Εφορευτικό Συμβούλιο της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ – ΜΟΥΣΕΙΟY ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ – ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟY πραγματοποιεί στην παρουσίαση του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ- ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ – ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ- «ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» – ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΤΗΣ» που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου 2023, 18:00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ – ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ – ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΣ

Ληξούρι

Τηλ.: 2671091325